Building SMART Readiness – current need or future challenge?


openaccess, Vol. 602 (10) 2022 / czwartek, 27 października, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.10.09

Kadela Marta, Copiak Florentyna, Geryło Robert, Godlewski Tomasz, Kimbar Grzegorz, Kozicki Mateusz, Łoboda Beata, Strycharz Katarzyna. 2022. Building SMART Readiness – current need or future challenge?. Volume 602. Issue 10. Pages 32-38. Article in PDF file

Accepted for publication: 12.09.2022 r.

The aim of the article was to analyze the building smart readiness (SR).The article presents the current state of knowledge in this field, the results of research on climatic factors (temperature, wind, etc.), the analysis of directives and reports of the European Commission (including domains and services). With this in mind and the current interest in smart home devices, it was found that the development in this area is the basis for the current needs and the basis for the future construction.
 1. Dechnik M, Moskwa S. Smart House – inteligentny budynek – idea przyszłości. Przegl. Elektrotechn. 2017; https://doi. org/10.15199/48.2017.09.01.
 2. Niezabitowska E, Mikulik J. Budynek inteligentny, Tom II Podstawowe systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; 2014.
 3. Romańska-Zapała A. Zintegrowane systemy sterowania procesami w obiektach budowlanych. Materiały Budowlane. 2014; 5; 115 – 116.
 4. 2018/844, 2018, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.
 5. 2019/786, 2019, Zalecenie Komisji (UE) w sprawie renowacji budynków (notyfikowana jako dokument nr C (2019) 3352).
 6. 2010/31/UE, 2010, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
 7. Verbeke S,Aerts D, Reynders G,WaideYMP. Final Report on the Technical Support to the Development of a Smart Readiness Indicator For Buildings. Brussels: European Commission; 2020.
 8. 2020/2155, 2020, Rozporządzenie delegowane Komisji (UE), uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE poprzez ustanowienie opcjonalnego wspólnego systemu Unii Europejskiej w zakresie oceny gotowości budynków do obsługi inteligentnych sieci.
 9. 2020/2156, 2020, Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE), określające warunki techniczne skutecznego wdrożenia opcjonalnego wspólnego systemu Unii Europejskiej w zakresie oceny gotowości budynków do obsługi inteligentnych sieci
 10. 23/2022, 2022, Załącznik do uchwały Rady Ministrów Długoterminowa strategia renowacji budynków. Wspieranie renowacji krajowego zasobu budowlanego.
 11. Godlewski T. Rola czynników klimatycznych w projektowaniu geotechnicznym i kształtowaniu konstrukcji. W: XVI Konferencja Naukowo- Techniczna:Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, Kielce-Cedzyna, 26-28 października 2020 roku.Warszawa: Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa; 2020. pp. 75 – 90.
 12. M/515 EN 2012, 2012, Mandate for amending existing eurocodes and extending the scope of structural eurocodes.
 13.  Sadowski M. (ed.). Projekt KLIMADA: Opracowanie i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu. Warszawa: IOŚ-PIB; 2013.
 14.  Climate Change 2022: Impacts, Adaptation andVulnerabilityWorking Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Switzerland: IPCC; 2022.
 15.  Żurański JA, Sobolewski A. Obciążenie śniegiem w Polsce w projektowaniu i diagnostyce konstrukcji. Warszawa: ITB; 2016.
 16. Żurański JA, Godlewski T. O przemarzaniu gruntu w Polsce. Warszawa: ITB; 2017.
 17.  Kumar P,Martani C,Morawska L,Norford L, Choudhary R, Bell M, Leach M. Indoor air quality and energy management through real-time sensing in commercial buildings. En. Build. 2016; https://doi.org/10.1016/j.enbuild. 2015.11.037.
 18. Pamuła A, Papińska-Kacperek J. Inteligentne domy i inteligentne sieci energetyczne jako element infrastruktury Smart City. Stud. Inform. 2012; 29; 57 – 69.
 19. Final Report on the Technical Support to the Development of a Smart Readiness Indicator For Buildings. Brussels: European Commission; 2020.
dr hab. inż. Marta Kadela, prof. Instytutu, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0003-2127-0061
mgr inż. Florentyna Copiak, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0001-5110-0325
dr inż. Robert Geryło, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0001-5357-9798
dr hab. inż. Tomasz Godlewski, prof. Instytutu, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0001-7986-5995
dr inż.Grzegorz Kimbar, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0003-0500-4062
dr Mateusz Kozicki, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0001-6053-6550
dr inż. Beata Łoboda, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0002-8572-3931
mgr inż. Katarzyna Strycharz, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0003-0700-3290

dr hab. inż. Marta Kadela, prof. Instytutu, Instytut Techniki Budowlanej

ORCID: 0000-0003-2127-006

m.kadela@itb.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.10.09

Article in PDF file