Assessment of time and cost deviation production schedule by earned value method


Vol. 526 (6) 2016 / niedziela, 28 października, 2018

(in Polish)

Daniel Przywara,
Adam Rak

DOI: 10.15199/33.2016.06.12

Volume 526; Issue 6
Pages 29-31

Accepted for publication: 19.04.2016 r.

Credibility analysis of the costs of production – and forecasts of these costs – for effective control of construction projects it depends on the stability of the implementation of the planned investment budget. Managing construction contracts require managers the skills of the current analysis of deviations incurred production costs – the value calculated to offer cost estimate and established in the schedule of works and expenditures. This article attempts to analyze the impact of underestimation cost estimate and planning the outcome of the project by comparing their consequences.
Keywords: earned value method, time-cost deviation, schedule.
  1. Brandenburg Henryk. 2002. „Zarządzanie projektami”. Oficyna Wydawnicza Akademii Ekonomicznej w Katowicach: 131 – 137.
  2. Czyżewski Andrzej. 2011. „Analiza ekonomiczna w realizacji projektów inwestycyjnych”. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: 102 – 109.
  3. Gedymin Olgierd. 2010. „Metody ilościowe w zarządzaniu inwestycjami”. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku: 26 – 28.
  4. Marciniak Stanisław. 2008. „Nowoczesne instrumenty zarządzania”. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: 27 – 32.
  5. Pająk Edward. 2008. „Zarządzanie produkcją i usługami”. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne: 176 – 181.
  6. Przywara Daniel,Adam Rak. 2014. „Time and costs analysis of production loss in bonded technological work series”. Czasopismo Techniczne 2-B (6): 233-240. ISSN 0011-4561, ISSN 1897-628X.
  7. Smaga Edward, Krzysztof Guzik. 2013. „Ryzyko i rentowność inwestycji finansowych i rzeczowych”. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: 178 – 182.
  8. Szatkowski Kazimierz. 2014. „Nowoczesne zarządzanie produkcją: ujęcie procesowe”. Państwowe Wydawnictwo Naukowe: 368 – 371.
  9. Trocki Michał. 2012. „Nowoczesne zarządzanie projektami”. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne: 240 – 246.
Daniel Przywara, MSc. Eng. - Opole University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Architecture

Adam Rak, Ph. D. Eng., Associate Professor - Opole University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Architecture

Daniel Przywara, MSc. Eng.

d.przywara@po.opole.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.06.12