Analytical method in the probabilistic approach to the planning of multiple-object investments


Vol. 526 (6) 2016 / niedziela, 28 października, 2018

(in Polish)

Elżbieta Radziszewska-Zielina,
Bartłomiej Sroka

DOI: 10.15199/33.2016.06.13

Volume 526; Issue 6
Pages 32-36

Accepted for publication: 13.04.2016 r.

The paper presents an analyticalmethod for determining the optimal schedule for multiple-object investments realized in the flow work system. For every possible permutation of a set of objects there is designated a distribution of the duration of the whole investment using the analyticalmethod.Optimal alignment of objects is determined on the basis of the minimum execution time with a 95% probability of execution. This approach can be used to determine the work schedule for multiple-object projects, assuming probabilistic times of task execution. Due to the high complexity of calculations, thismethod has limitations concerning the number of objects analysed. For investments with a larger number of objects, recommended is the application of heuristic methods for determining the order of realisation and simulation methods for determining the distribution of duration.
Keywords: analytical method, multiple-object investments, probabilistic approach.
 1. Bouzidi Abdelhamid,Mohammed Riffi. 2015. „Cat swarm optimization to solve flow shop scheduling problem”. Journal of Theoretical and Applied Information Technology 72 (2): 239 – 243.
 2. Bożejko Wojciech, Zdzisław Hejducki, Paweł Rajba, Mieczysław Wodecki. 2012. „Algorytm memetyczny dla pewnego problemu potokowego w budownictwie”. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji: 251 – 262.
 3. Jaśkowski Piotr, Sławomir Biruk. 2014. „Harmonogramowanie pracy brygad realizaucjących budowlane procesy powtarzalne”. Zeszyty Naukowe WSOWL 3 (173): 197 – 204.
 4. Juan Angel, Barry Barrios, Eva Vallada, Daniel Riera, Josep Jorba. 2014. „A simheuristic algorithm for solving the permutation flow shop problem with stochastic processing times”. Simulation Modelling Practice and Theory 46: 101 – 117.
 5. Krzemiński Michał. 2015. „Harmonogramowanie budowlane wraz z oceną stabilności otrzymanych uszeregowań”. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych.Warszawa, 97 – 98.
 6. Marcinkowski Roman. 2007. „Harmonogramowanie produkcji budowlanej” [w:] Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych. Warszawa. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. 79 – 118.
 7. Milian Zdzisław. 2006.Metody określania rozkładu czasu realizacji przedsięwzięć budowlanych w acyklicznych sieciach stochastycznych.Kraków. Politechnika Krakowska.
 8. Mrozowicz Juliusz. 1997.Metody organizacji procesów budowlanych uwzględniające sprzężenia czasowe. Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
 9. Nowicki Eugeniusz, Czesław Smutnicki. 1996. „A fast taboo search algorithm for the permutation flow-shop problem”. European Journal of Operational Research 91: 160 – 175.
 10. Podolski Michał. 2008. Analiza nowych zastosowań teorii szeregowania zadań w organizacji robót budowlanych (rozprawa doktorska). Wrocław.
 11. Rogalska Magdalena, Wojciech Bożejko, Zdzisław Hejducki, Mieczysław Wodecki. 2009. „Harmonogramowanie robót budowlanych z zastosowaniem algorytmu tabu search z rozmytymi czasami wykonania zadań”. Przegląd Budowlany R80 (7-8): 76 – 80.
 12. Smutnicki Czesław. 2012. Algorytmy szeregowania zadań. Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 13. http://149.156.141.212:3001/~zmilian/index.php (dostęp: 10.03.2016 r.).
Elżbieta Radziszewska-Zielina, Ph. D. Eng., Associate Professor - Cracow University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Bartłomiej Sroka, MSc. Eng. - Cracow University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Elżbieta Radziszewska-Zielina, Associate Professor

eradisz@ztob.pk.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.06.13