Selected graph algorithms in time analysis of construction projects


Vol. 526 (6) 2016 / niedziela, 28 października, 2018

(in Polish)

Grzegorz Jakubowsk

DOI: 10.15199/33.2016.06.14

Volume 526; Issue 6
Pages 34-36

Accepted for publication: 11.04.2016 r.

The paper presents the essence and the use of elaborated model of construction projects, depth first search algorithm and topological sorting algorithm in the time analysis of constructions projects realization. Presented algorithms written in pseudo-code and illustrated with examples in Microsoft Excel and VBA.
Keywords: graphs, algorithms, modelling projects, schedules.
  1. Aho Alfred V., John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman. 2003. Algorytmy i struktury danych. Rozdziały 2 i 6. Gliwice. Wydawnictwo Helion.
  2. Cormen Thomas H., Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, R. i Clifford Stein. 2012. Wprowadzenie do algorytmów. Rozdział 22. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Dasqupta Sanjoy, Christos Papadimitriou, Umesh Vazirani. 2012. Algorytmy. Rozdział 3. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  4. Jakubowski Grzegorz, Roman Marcinkowski. 2014. „Estimating the Time of Building Processes with the use of probabilistic models”. Czasopismo Techniczne. Budownictwo. (2-B): 273 – 281.Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
  5. Jaworski Kazimierz M. 1999. Metodologia projektowania realizacji budowy. Rozdział 22. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  6. Kapliński Oleg (red.). 2007. Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych. Rozdziały 2 i 3. Warszawa. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.
  7. Kasprowicz Tadeusz (red.). 2015. Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Rekomendowane metody i techniki. Rozdział 7.Warszawa. Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych KILiW PAN, Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
  8. Wagner Harvey M. 1980. Badania operacyjne. Zastosowania w zarządzaniu. Rozdziały 7.4 i 21. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  9. Wilson Robin J. 2012.Wprowadzenie do teorii grafów. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  10. Wirth Niklaus. 2002. Algorytmy + struktury danych = programy. Wydanie szóste. Rozdział 4.3.3. Warszawa. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
Grzegorz Jakubowski, MSc. Eng. - Military University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geodesy

Anna Komerska, Msc., Eng.

grzegorz.jakubowski@wat.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.06.14