Assessment of masonry strength based on tests of brick and mortar samples taken from the structures


openaccess, Vol. 616 (12) 2023 / piątek, 22 grudnia, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.12.01

Matysek Piotr. 2023. Assessment of masonry strength based on tests of brick and mortar samples taken from the structures. Volume 616. Issue 12. Pages 1-4. Article in PDF file

Accepted for publication: 30.11.2023 r.

In the article a method for estimating the masonry strength in existing buildings based on tests of brick and mortar samples taken from the structure is presented. This method adapts the power function given in Eurocode 6. Thanks to the proposed solutions, it is possible to also determine the compressive strength for masonry with low-strength mortars. The developed method takes into account the influence on the estimated masonry strength of such factors as the dispersions of the strength of bricks and mortars and the number of samples used to assess the strength characteristics of masonry materials.
 1. Binda L. Learning from failure – Long-term behavior of heavy masonry structures Southampton, Boston, WIT Press, 2008.
 2. Matysek P. Identyfikacja wytrzymałości i odkształcalności murów ceglanych w obiektach istniejących, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014.
 3.  ASTMC1196-14a Standard testmethod for in situ compressive stress within solid unit masonry estimated using flatjack measurements,ASTM International, 2014.
 4. Brencich A, Łątka D, Matysek P, Orban Z, Sterpi E. Compressive strength of solid clay brickwork of masonry bridges – estimate through Schmidt Hammer tests. Construction and Building Materials. 2021; 306.
 5.  UIC 778-3 Recommendations for the inspection, assessment and maintenance of masonry arch bridges, final draft, 2008.
 6. Tkacz P. Ocena wytrzymałości na ściskanie konstrukcji murowych z uwzględnieniem badań in situ. Rozprawa doktorska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2015.
 7.  Drobiec Ł. Analysis of reasons for the structural collapse of historic buildings, Sustainability. 2021; 131.
 8.  PN-EN 772-1:2001 Metody badań elementów murowych. Część 1: Określanie wytrzymałości na ściskanie. PKN, 2001.
 9.  PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie wytrzymałości na ściskanie i zginanie stwardniałej zaprawy, PKN, 2001.
 10. DIN 18555-9:1999 Prüfung vonMörtelnmit mineralischen Bindemitteln – Teil 9, Festmörtel: Bestimmung der Fugendruckfestigkeit. Berlin, 2019.
 11. PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6, Projektowanie konstrukcji murowych Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych, 2005.
 12. Müller D, Proske T, Graubner CA. Modifizierte Teilsicherheitsbeiwerte für Mauerwerkswände im Baustand, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, BBSR-Publikation 24, Bonn, 2021.
 13.  Schueremans L. Probabilistic evaluation of structural unreinforced masonry, Katholieke Universiteit Leuven, 2001.
 14.  PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji. PKN, 2004.
dr hab. inż. Piotr Matysek, prof. PK, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-7105-639X

dr hab. inż. Piotr Matysek, prof. PK, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-7105-639X

piotr.matysek@pk.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.12.01

Article in PDF file