Application of the XRF spectrometer to assess the corrosiveness of reinforcement in a reinforced concrete column


openaccess, Vol. 608 (4) 2023 / poniedziałek, 24 kwietnia, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.04.01

Palacz Przemysław, Major Maciej. 2023. Application of the XRF spectrometer to assess the corrosiveness of reinforcement in a reinforced concrete column. Volume 608. Issue 4. Pages 1-4. Article in PDF file

Accepted for publication: 20.10.2022 r.

The article contains an analysis of the influence of reinforcement corrosion on changes in the chemical composition and its pH of concrete, which detached from the reinforcement bars in power pole. The tests were performed using an XRF spectrometer. The direct impact of corrosion on the increase in the content of iron and iron oxide in concrete in the immediate vicinity of the corroded rod was demonstrated. Thanks to this, it is possible to diagnose reinforced concrete structures with the use of a spectrometer and to eliminate the threat that arises at the moment of reinforcement corrosion.
 1. Owsiak Z. Korozja wewnętrzna betonu. Monografie, Studia, Rozprawy nr M66, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. Kielce; 2015.
 2. PN-EN 206+A1:2021-08: Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 3. Ajdukiewicz A. Konstrukcje betonowe projektowane na okres użytkowania – badania a nowe ujęcie normatywne. Problemy naukowo-badawcze budownictwa, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej. Białystok; 2007.
 4. Czarnecki L, Emmons PH. Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych. Wydawnictwo Polski Cement, Krako]w; 2003.
 5. Grzmil W, Raczkiewicz W. Ocena wpływu rodzaju cementu na proces karbonatyzacji betonu i korozji zbrojenia w próbkach żelbetowych. Cement, Wapno, Beton. 2017; R-22/84 4: 311 – 319.
 6. Stryszewska T, Kańka S. Woda jako główny czynnik procesów degradacji cegły ceramicznej. Materiały Budowlane. 2022; https://doi. org/10.15199/33.2022.09.10.
 7. Ściślewski Z, Ochrona konstrukcji żelbetowych, Warszawa. Arkady 1999.
 8. Ajdukiewicz A. Beton a środowisko – zasady projektowania konstrukcji betonowych z uwagi na trwałość i wpływ na środowisko. XXV Konferencja Naukowo-Techniczna, Awarie budowlane 2011, Międzyzdroje; 2011.
 9. Bijen J. Durability of engineering structures. Woodhead Publishing Ltd., Cambridge; 2003.
 10. Zybura A, Jaśniok M, Jaśniok T. O trwałości, diagnostyce i obserwacji konstrukcji żelbetowych. Inżynieria i Budownictwo. 2010; 66 (10): 519 – 525.
 11. Wieczorek G. Korozja zbrojenia inicjowana przez chlorki i karbonatyzację otuliny. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław; 2002.
 12. Bajorek G, Drabczyk M, Nowicka-Semen J. Znaczenie cementów niskolinkierowych w kształtowaniu trwałości elementów żelbetowych. Materiały Budowlane. 2022; https://doi. org/10.15199/33.2022.09.07.
 13. PN-B-06265:2022-08 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2021-08.
 14. François R, Laurens S, Deby F. 1 – Steel Corrosion in Reinforced Concrete. Corrosion and its Consequences for Reinforced Concrete Structures. 2018; https://doi.org/10.1016/B978- -1-78548-234-2.50001-9.
 15. Peng L, Zeng W, Zhao Y, Li L, Poon C, Zheng H. Steel corrosion and corrosion-induced cracking in reinforced concrete with carbonated recycled aggregate. Cement and Concrete Composites. 2022; https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp. 2022.104694.
 16. Yuvaraj S, Nirmalkumar K, Rajesh Kumar V., Gayathri R, Mukilan K, Shubikksha S. Influence of corrosion inhibitors in reinforced concrete – A state of art of review. Materials Today: Proceedings. 2022; https://doi.org/10.1016/j. matpr. 2022.09.118.
 17. https://intako. pl/Zapobieganie-zjawisku-korozji- w-zelbecie-blog-pol-1598432667.html [Data dostępu 12.10.2022 r.]
mgr inż. Przemysław Palacz, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-2040-3494
dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-5114-7932

mgr inż. Przemysław Palacz, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-2040-3494

przemyslaw.palacz@pcz.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.04.01

Article in PDF file