Effect of limestone powder and silica dust additives on one-component sealing mortar


openaccess, Vol. 607 (3) 2023 / poniedziałek, 20 marca, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.03.10

Brachaczek Wacław, Chleboś Adam. 2023. Effect of limestone powder and silica dust additives on one-component sealing mortar. Volume 607. Issue 3. Pages 42-46. Article in PDF file

Accepted for publication: 06.12.2022 r.

In the publication, the effect of addition of a waste product: limestone powder and silica dust on one-component sealing mortar is presented. By adding these components, the share of CEM I cement and quartz fillers was reduced. The impact of these modifications on the important properties of sealing mortars was investigated: porosity determines the fracture surface bymicroscopicmethod, approach to the concrete substrate and water tightness. A negative effect of limestone powder on the tested properties and an improvement in water permeability and porosity due to the addition of silica fume was found.
[1] Giergiczny Z. Popiół lotny w składzie cementu i betonu. 2013. Gliwice. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. [2] Dąbrowski M, Małolepszy J. Właściwości betonu z cementów żużlowo-wapiennych. Drogi i Mosty. 2010; 4: 5 – 28. [3] Pichniarczyk P. Cementy z dodatkiem wapienia. Budownictwo, Technologie, Architektura. 2010; 3: 62 – 63. [4] Messaoudene I, Jauberthie R, Rechache A, Bounechada A. Wytrzymałość trójskładnikowych cementów z dodatkiem proszku marmurowego i naturalnej pucolany. Cement Wapno Beton. 2015; 1: 32 – 37. [5] Beddar M, Meddah A, Boubakria M, Haddad N. Badania wpływu częściowego zastąpienia klinkieru przez wapień w produkcji cementu. Cement Wapno Beton. 2014; 3: 185 – 193. [6] Gil DM, Golewski GL. Ocena zastosowania popiołów lotnych i mikrokrzemionki w betonie. Przegląd Budowlany. 2019; 90: 142 – 145. [7] Gil DM, Golewski GL. Analiza odporności na pękanie betonów z dodatkiem popiołów lotnych i mikrokrzemionki. Materiały Budowlane. 2016; 11: 116 – 117. [8] Brachaczek W, Chleboś A, Giergiczny Z. Influence of Polymer Modifiers on Selected Properties and Microstructure of Cement Waterproofing Mortars. Materials. 2021; 14 (24): 7558. [9] PN-EN 1015-3: Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). [10] PN-EN 14891:2017 Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie. [11] PN-EN 1015-12:2016Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego.
dr hab. inż. Wacław Brachaczek, prof. ATH, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ORCID: 0000-0002-4782-8409
mgr inż. Adam Chleboś, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska ATH w Bielsku-Białej ORCID: 0000-0003-3429-8098

dr hab. inż. Wacław Brachaczek, prof. ATH, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ORCID: 0000-0002-4782-8409

 wbrachaczek@ath.bielsko.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.03.10

Article in PDF file