Tests of the load characteristics affecting the modular expansion joint in the heavy traffic lane of the A8 motorway


openaccess, Vol. 608 (4) 2023 / poniedziałek, 24 kwietnia, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.04.02

Binczyk Mikołaj, Żółtowski Krzysztof. 2023. Tests of the load characteristics affecting the modular expansion joint in the heavy traffic lane of the A8 motorway. Volume 608. Issue 4. Pages 5-10. Article in PDF file

Accepted for publication: 21.02.2023 r..

The experimental research on a scissor-type expansion joint is presented. Static and dynamic measurements of deformations and displacements of the scissor device on the most heavily loaded lane of the A8 motorway were performed. The influence of the dynamic impact was determinedand load histograms and dynamic amplification factors were prepared on the basis of continuous measurements during heavy traffic. The process of degradation were determined. The test procedures for the certification of expansion joint was commented.
 1. Zieliński J, Tutka P, Kunikowski P, Szyszło A. Synteza wyników GPR 2020/21 na zamiejskiej sieci dróg krajowych. 2016; 22.
 2. Rys D, Jaskula P. Effect of Overloaded Vehicles on Whole Life Cycle Cost of Flexible Pavements. Sustain. Civ. Infrastructures. 2019; 104 – 117.
 3. Kaszyński A. Urządzenia dylatacyjne podstawowym problemem utrzymaniowym mostów zarządzanych przez GDDKiA. 2018; 123 – 133.
 4. Niemierko A. Modern Bridge Bearings and Expansion Joints for Road Bridges. Transp. Res. Procedia. 2016; 14: 4040 – 4049.
 5.  Roeder CW. Fatigue and dynamic load measurements on modular expansion joints. Constr. Build.Mater. 1998; 2 – 3, 2 – 4: 143 – 150.
 6. Steenbergen MJMM. Dynamic response of expansion joints to traffic loading. Eng. Struct. 2004; 26 (12): 1677 – 1690.
 7. Dexter RJ, Connor RJ, Kaczinski MR. „Report 402: Fatigue Design of Modular Bridge Expansion Joints”. 1997; p. 130.
 8.  Zuada Coelho B, Vervuurt AHJM, Peelen WHA, Leendertz JS. „Dynamics of modular expansion joints: The Martinus Nijhoff Bridge”. Eng. Struct. 2013; 48: 144 – 154.
 9.  Sun Z, Ye XW. „Incorporating site-specific weigh-in-motion data into fatigue life assessment of expansion joints under dynamic vehicle load,” Eng. Struct., vol. 255, no. October 2021, p. 113941, 2022.
 10.  Gao J, Zhang X, Lei J. Evaluation of the Dynamic Impact of a Passing Vehicle on a Bridge Deck Due to a Damaged Expansion Joint. SS symmetry, 2022.
 11.  Żółtowski K, Binczyk M. Ekspertyza dylatacji typu nożycowego na wiadukcie WA-20 w ciągu autostradowej obwodnicy Wrocławia – Jezdnia w stronę Warszawy. Gdańsk, 2020.
 12. Tschemmernegg F. The Design of Modular Expansion Joints, in 3rd World Congress on Joint Sealing and Bearing Systems for Concrete Structures, Toronto, 1991.
 13. Żółtowski K, Binczyk M. Ekspertyza dylatacji dwumodułowej z mechanizmem nożycowym, usuniętej z obiektu WA-17 wiaduktu nad ul. Rumiankową w km 15+084 autostrady A8. 2019.
 14. Zarządzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych iAutostrad z 24 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru, wraz z późniejszymi zmianami. 2007.
 15. EOTA ETAG 031-1:2013 Expansion Joints for Road Bridges – Part 1: General. 2013; no. May: 1 – 93.
 16. Żuchowski R, Salamak M. Hałas generowany przez urządzenia dylatacyjne w drogowych obiektach mostowych. Mosty. 2017; 3 – 4 (10): 44 – 50.
 17. Ancich EJ, Brown SC, Chirgwin GJ. The role of modular bridge expansion joint vibration in environmental noise emissions and joint fatigue failure. Proc.Acoust. 2004 Conf., no. November, pp. 135–140, 2004.
mgr inż. Mikołaj Binczyk, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ORCID: 0000-0003-0128-0991
dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. uczelni, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ORCID: 0000-0002-5050-0068

mgr inż. Mikołaj Binczyk, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ORCID: 0000-0003-0128-0991

mikbincz@pg.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.04.02

Article in PDF file