Application of multiple-criteria decision analysis to choose the technology of building a residential house


openaccess, Vol. 606 (2) 2023 / środa, 22 lutego, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.02.05

Miedziałowski Czesław, Klimasara Jan. 2023. Application of multiple-criteria decision analysis to choose the technology of building a residential house. Volume 606. Issue 2. Pages 19-23. Article in PDF file

Accepted for publication: 18.01.2023 r.

The issue of choosing the technology for the construction of a residential house using multiple-criteria decision analysis, which was carried out using standardization and the Pattern method for coding. 3 variants of the building construction technology were adopted, 5 criteria were adopted as the measures of the variants. For individual variants, 2 sets of weights were assumed (priority of time and price), summative corrected indicators were defined. The method allows for the optimal selection of a technological solution.
 1. Szwabowski J, Deszcz J.; Metody wielokryterialnej analizy porównawczej: podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań w budownictwie, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
 2. Leśniak A, Górka M. Wielokryterialna ocena wybranych rozwiązań elewacji wentylowanych, Materiały Budowlane. 2022. DOI: 10.15199/33.2022.10.06.
 3.  Dziadosz A, Baczyński K, Rejment M, Wieczorek D. Wielokryterialna analiza porównawcza wybranych rozwiązań naprawczych jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Materiały Budowlane. 2022. DOI: 10.15199/33.2022.10.12.
 4. Apollo M, Grzyl B. Zastosowanie analizy wielokryterialnej do oceny i wyboru rozwiązania pokrycia dachowego. Materiały Budowlane. 2022. DOI: 10.15199/33.2022.08.13.
 5. Szafranko E.; Możliwości zastosowania metod analizy wielokryterialnej przy doborze rozwiązań materiałowo- technologicznych w konstrukcjach budowlanych. Materiały Budowlane. 2015; 5: 49 – 50.
 6. Zavadskas EK, Antucheviciene J, Kapliński O. Multi-criteria decision making in civil engineering. Part II – applications. Engineering Structures and Technologies. 2015; 7 (4): 151 – 167.
 7. Kukułka A, Wirkus M. Metody wielokryterialne wspomagania decyzji oraz ich zastosowanie w opracowaniu metody oceny niepotokowych procesów produkcyjnych, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Artykuły Tom I, Konferencja Przemysł 4.0 a Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – Zakopane 2017.
 8.  Książek M, Nowak P, Rosłon J. Ocena wielokryterialna wybranych konstrukcji stropów. Logistyka, vol. 6, ISSN 1231-5478.
 9. Invidiata A, Lavagna M, Ghisi E. Selecting design strategies using multi-criteria decision making to improve the sustainability of buildings, Building and Environment. 2018; 139: 58 – 68.
 10. KNR 2-02 W T. 1 – konstrukcje budowlane, wyd. Wacetob Sp. z o.o, 2017.
 11. Biuletyn cen obiektów budowlanych, Sekocenbud, z. 32/2022,OśrodekWdrożeńEkonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.
 12. Koźniewski E, Tereszkiewicz A. Matematyka w przykładach z budownictwa i architektury. Manuskrypt przygotowany do druku. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. Białystok. 2022 (23).
prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0002-7901-7598
mgr inż. Jan Klimasara, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0001-7366-4957

prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0002-7901-7598

 c.miedzialowski@pb.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.02.05

Article in PDF file