Application of modern technical and material solutions in the modernisation of underground historical buildings on the example of the Dragon’s Den in Cracow


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / poniedziałek, 28 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.11

Wałach Daniel. 2022. Application of modern technical and material solutions in the modernisation of underground historical buildings on the example of the Dragon’s Den in Cracow. Volume 603. Issue 11. Pages 38-43. Article in PDF file

Accepted for publication: 26.09.2022 r.

The paper presents a case study of the application of modern technical and material solutions in the modernisation of underground historical structures on the example of the Dragon's Den in Krakow. It presents a methodology for accurately reconstructing the three-dimensional geometry of the cave on the basis of a point cloud obtained from 3D scanning and numerical calculations, which are the key to determining the extent and method of securing the rock mass. The paper also describes additional modernisation works performed to improve the functioning of the Dragon's Den and increase the safety of its visitors.
  1. Grontoft T. Zachować dziedzictwo Smoczej Jamy na Wawelu. Kraków: Praca niepublikowana. 2015.
  2. Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej. https://mapy.geoportal.gov.pl.
  3. Fotopolska.eu Ocalić od zapomnienia. https://www.fotopolska.eu/Krakow.
  4. Firlet EM. Smocza Jama na Wawelu: Historia, legenda, smoki. Kraków: Universitas, 1996.
  5.  Pawłowicz JA. Analiza dokładności i przydatności danych z pomiaru metodą TLS do oceny bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Logistyka. 2014; 5: 1233 – 1239.
  6.  Wałach D, Kaczmarczyk GP. Application of TLS remote sensing data in the analysis of the loadcarrying capacity of structural steel elements. Remote Sens. 2021; doi: 10.3390/rs13142759.
  7. Cała M, Kohut P, Holak K, Wałach D. Vision-based approach in contact modelling between the footpad of the lander and the analogue representing surface of phobos. Sensors. 2021; doi: 10.3390/s21217009.
  8. Mikoś T,Chmura J,Lasoń A. Ocena stanu konstrukcji zabezpieczających i stateczności gór otworu w aspekcie bezpieczeństwa ruchu turystycznego w Smoczej Jamie. Kraków: Praca niepublikowana, 2016.
  9. Valeev A.Conditionmonitoring based on locating defects via strain gauge analysis. Mech. Syst. Signal Process. 2022; vol. 182, 7: 109587, doi: 10.1016/j. ymssp.2022.109587.
  10.  Yue Z,WangX, Peng L,Xu S, RenM. In situ simultaneous measurement system combining photoelastic, strain gauge measurement, and DIC methods for studying dynamic fracture. Theor. Appl. Fract. Mech. 2022; doi: 10.1016/j.tafmec. 2022.103596.
dr inż. Daniel Wałach, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami ORCID: 0000-0002-5124-0333

dr inż. Daniel Wałach, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami ORCID: 0000-0002-5124-0333

 walach@agh.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.11

Article in PDF file