Problems of adapting buildings to contemporary functions on the example of the Memorial Museum of the Inhabitants of the Oswiecim Region


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / poniedziałek, 28 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.12

Martyka Anna. 2022. Problems of adapting buildings to contemporary functions on the example of the Memorial Museum of the Inhabitants of the Oswiecim Region. Volume 603. Issue 11. Pages 44-46. Article in PDF file

Accepted for publication: 23.09.2022 r.

The subject of the article is the adaptation of a historic postindustrial building. The building, planned for a bakery, was built before 1916 in a complex of buildings for emigrants. It served as the SS magazine "Lagerhaus" during World War II. Today, the building houses the Memorial Museum of the Inhabitants of the Oswiecim Region. The history of the building, architecture, state of preservation, and adaptation problems to the new museum function are presented.
  1. Rawecki M. Karta ewidencyjna obiektu Lp. 5/A/2, do inwentaryzacji urbanistycznej strefy krajobrazowej Państwowego Muzeum Oświęcim- Brzezinka. Archiwum WUOZ w Krakowie; 1992.
  2. Urbiński J. Dzieje i kultura Ziemi Oświęcimskiej. Oświęcim; 2013.
  3. Sławiński S. Budynek przy ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 2A. Opracowanie historyczno- konserwatorskie. Kraków: PKZ Arkona Sp. z o.o.; 2019.
  4. Matejko M. Projekt wykonawczy remontu, przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego na Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej – architektura. Kraków: PKZ Arkona Sp. z o.o.; 2019.
  5. Mamoń A. Program prac konserwatorskich budynku przy ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 2A w Oświęcimiu. Kraków: PKZ Arkona Sp. z o.o.; 2019.
  6. Kanoniczak M. Możliwości modernizacji części zewnętrznych budynków wielkopłytowych. Materiały Budowlane. 2022. DOI: 10.15199/33.2022.07.10
  7.  Barański M, Brzezińska D, Haznar-Barańska A. Wpływ lokalizacji pożaru na kierunki ewakuacji ludzi z budynku. Materiały Budowlane. 2022; https://doi.org/10.15199/33.2022.07.01.
dr inż. arch. Anna Martyka, Politechnika Rzeszowska; Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury ORCID: 0000-0001-7582-7828

dr inż. arch. Anna Martyka, Politechnika Rzeszowska; Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury ORCID: 0000-0001-7582-7828

amartyka@prz.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.12

Article in PDF file