Analysis of the 16th century catacombs structure condition resulting from non-destructive testing


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / poniedziałek, 28 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.10

Kosior-Kazberuk Marta, Karczewski Pantelejmon, Krentowski Janusz Ryszard, Pawłowicz Joanna A. , Zimiński Kamil. 2022. Analysis of the 16th century catacombs structure condition resulting from non-destructive testing. Volume 603. Issue 11. Pages 34-37. Article in PDF file

Accepted for publication: 27.09.2022 r.

The brick structure of the 16th century catacombs was unearthed in 2012 – 2013. In order to protect the historic substance against further degradation it is necessary to perform the comprehensive archaeological, architectural, structural and pathomorphological research. The assessment of the destruction stage began with non-destructive tests, which did not require the consent of the conservator of monuments. As a result of the work, the requirements were formulated regarding the method of temporary and permanent protection, the scope of further research and reconstruction, the method and scope of renovation, and the possibility of historical elements exploitation due to the designed function.
 1. Antonowicz R, Klimek A. Stan zachowania więźby storczykowej nad budynkiem kościoła po przeszło trzystu latach eksploatacji. Materiały Budowlane 2019. DOI: 10.15199/33.2019.06.02.
 2. Matkowski Z. 2021. Badanie wilgotności i zasolenia murów oraz sklepień ceramicznych w historycznym obiekcie militarnym. Materiały Budowlane. 2021. DOI: 10.15199/33.2021.03.03.
 3.  Gawlicki M, Kosior-Kazberuk M. Restoration of historic concrete structures, W: Proceedings of the International Conference on Concrete Solutions, Padwa, 22-25.06.2009, ed. M. Grantham, C. Majorama, V. Salomoni; org. Concrete Solutions, Queen's University, University of Padova, London: Taylor & Francis Group. 2009, 153 – 156.
 4.  Nocoń M. Remont zawilgoconych, zasolonych oraz porażonych biologicznie budynków. Materiały Budowlane 2022; 3: 12 – 13.
 5. Karczewski PH. Zarys historii Parafii Prawosławnej Zwiastowania NMP i św. Jana Teologa w Supraślu, w: Elpis, Tom 21, Białystok, 2019, 99 – 108.
 6.  Żołtowski M, Rutkowska G, Dąbkowski N, Jeleniewicz K, Kula D, Szlachetka O. Diagnostyka uszkodzeń elementów murowych na podstawie miar liczbowych procesu drganiowego. Materiały Budowlane 2022. DOI: 10.15199/33.2022.05.04.
 7. Gil-Mastalerczyk J. The Regained Beauty of the Pilgrimage Monastery in Imbramowice, on the 900th Anniversary of the Norbertine Order: Religious Heritage Challenges and Threats, Journal of Heritage Conservation. 2021, t. 67, 101 – 114.
 8. Hoła J, Schabowicz K. State-of-the-art non- -destructive methods for diagnostic testing of building structures – anticipated development trends.Archives of Civil andMechanical Engineering. 2010; https://doi. org/10.1016/S1644-9665 (12) 60133-2.
 9. Jurczak MA. Zastosowanie skaningu laserowego do inwentaryzacji obiektów zabytkowych. Materiały Budowlane. 2022. DOI: 10.15199/33.2022.05.06.
 10. Bartonek D, Buday M. Problems of creation and usage of 3Dmodel of structures and theirs possible solution. Symmetry. 2020, https://doi. org/10.3390/sym12010181.
 11.  Markowski H. Zastosowanie skanowania laserowego 3D w inwentaryzacji budynków zabytkowych. Builder. 2020. DOI: 10.5604/ 01.3001.0014.1378.
 12. Pawłowicz JA, Krentowski JR, Gavardashvili G. Skaning laserowy 3D XVII-wiecznego alkierza. Materiały Budowlane. 2022. DOI: 10.15199/33.2022.08.11. Źródło finansowania: Badania zrealizowano w ramach prac nr WZ/WB-IIL/2/2020 oraz WZ/WB-IIL/4/2020, (Politechnika Białostocka) i sfinansowano z subwencji badawczej przekazanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0001-8171-2242
ks. dr Pantelejmon Karczewski, Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu ORCID: 0000-0003-0829-1781
dr hab. inż. Janusz Ryszard Krentowski, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0002-8009-8110
dr inż. Joanna A. Pawłowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii ORCID: 0000-0002-1334-5361
mgr inż. Kamil Zimiński, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0001-9513-9811

dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0001-8171-2242

 m.kosior@pb.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.10

Article in PDF file