Analytical verification of numerical calculations of four-span continuous viaduct made of post-tensioned concrete


Vol. 525 (5) 2016 / wtorek, 12 marca, 2019

(InPolish)

M. Abramski,
M. Klecha

DOI: 10.15199/33.2016.05.62

Volume 525: Issue 5
Pages 145-147
Accepted for publication: 17.03.2016 r.

In the paper a computational analysis of four-span continuous post-tensioned concrete viaduct is presented. The viaduct was built a few years ago over the motorwayA1. Normal stresses envelopes in concrete girder cross-sectionwere computed in two kinds of analysis: numerical and traditional. In the latter analysis determining of the induced bending moments was based on the classical force method. The numerical analysis was made in two variants:with the use of beamfinite elements only andwith the use of quadrilateral shell finite elements. The both numerical models were made with the use of SOFiSTiK software. All the used analysis approaches gave consistent results, though the results obtained from the beam numerical model were not exact enough. The induced bending moments obtained from the classical force method were almost identical with the induced moments obtained from the shellnumerical model. Keywords: prestressed continuous beam, post-tensioned concrete bridge, numerical model, induced moment, force method.
  1. Abramski Marcin,Bartosz Wasilewski. 2016. „O obliczaniu kablobetonowych ciągłych dźwigarów mostowych”. Inżynieria i Budownictwo 72 (01): 20 – 23.
  2. Instrukcja programu SOFiSTiK 2014. SOFiSTiKAG, Oberschleissheim, Niemcy.
  3. Klecha Maciej. Studium projektu czteroprzęsłowego ciągłego wiaduktu kablobetonowego o rozpiętościach 21 + 28 + 28 + 21 m. Praca dyplomowa magisterska. Politechnika Gdańska, 10-2015.
  4. Fritz Leonhardt. Spannbeton für die Praxis. Verlag von Wilhelm Ernst und Sohn. Berlin. 1955.
  5. PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia.
  6. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
  7. Projekt wykonawczy wiaduktu WD-206 nad autostradą A1 (odcinek od km 230 + 817 do km 295 + 800 – Zadanie II). Branża mostowa. Mosty Katowice Sp. z o.o., 08-2009.
  8. Skarżewski Jacek, Witold Wołowicki, Krzysztof Sturzbecher. 1982. Mosty sprężone – przewodnik do ćwiczeń projektowych. Skrypt Politechniki Poznańskiej, Poznań.
dr inż. Marcin Abramski Politechnika Gdańska,Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska mgr inż. Maciej Klecha Politechnika Gdańska,Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

dr inż. Marcin Abramski Politechnika Gdańska,Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

mabram@pg.gda.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.05.62