Alkaline reactivity in industrial floors


Uncategorized / czwartek, 4 października, 2018

Posadzki przemysłowe a reaktywność alkaliczna kruszyw

Abstract. Industrial concrete floors are often very important parts of the building and alkali – aggregates reactions can’t be disregard. At most cases effects of this reactions are observed as spallings at surface of the floor. To minimise this risk it is important to follow the rules that are describedAAR-7.1 andAAR-7.2 Report created by european Partner program.According to those rules in objects with high level of risk – S3 it is obligatory to follow at list one of the mentioned rules. Becouse some of the aggregates from Poland reacts rapidly with alkalies from cement in young concrete which is saturated with water it is important to clasify this type of environment as E2 – saturated with water.When we have such combination S3 + E2 (objects with high level of risk and saturated with water) we have to use two methods simultanously to prevent alkali-silicate reaction and to be sure that the sufrace of floor will be free of spallings formthe alkali-silicate reaction.

Keywords: alkaline reactivity; industrial floors.

Literatura

[1] Babińska Joanna. 2010. „Trwałość kruszyw dolomitowych w aspekcie ich zastosowania do betonu”. Konferencja Dni betonu: Tradycja i nowoczesność. Kraków: Stowarzyszenie Producentów Cementu.

[2] Góralczyk Stefan,Magdalena Łukowska. 2012. „Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych – identyfikacja i środki zapobiegawcze”. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Studia i Materiały. 41.

3] Góralczyk Stefan. 2011. „Reaktywność alkaliczna kruszyw. Nowa europejska metodyka badań i oceny”. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej.

[4] Kukielska Danuta, Stefan Góralczyk. 2015. „Reaktywność alkaliczna kruszyw”. Mining Science – Mineral Aggregates 22 (1): 101 – 110.

[5] Kukielska Danuta, Stefan Góralczyk. 2015. „Identyfikacja reakcji kruszywo-alkalia”. Kruszywa (2): 28 – 32.

[6] Nixon Philip J., Jan Lindgård, Ingmar Borchers, Bore J. Wigum, B. Schouenbor. 2010. „The EU “Partner” project – european standard tests to prevent alkali reactions in aggregates. Final results and recommendations”. Cement and Concrete Research 40 (4): 611 – 635.

7] Nixon Philip J. (et al.) (Eds.). 2016. „RILEM Recommendations for the Prevention of Damage by Alkali-Aggregate Reactions in New Concrete Structures. State-of-the-Art Report of the RILEMTechnical Committee 219- ACS”. ISBN 978-94-017-7252-5. 1st ed. XVI.

[8] Owsiak Zdzisława, Przemysław Czapik, Justyna Zapała-Sławeta. 2014. „Assessment gravel aggregate reactivity with alkalis in Relation to methods of test”. Archives Of Civil Engineering LX. 4.

[9] Owsiak Zdzisława. „Alkali-aggregate reaction in concrete containing highalkali cement and granite aggregate”. Cement and Concrete Research 34 (1): 7 – 11.

10] Owsiak Zdzisława. 2002 „Reakcja kruszyw krzemionkowych z alkaliami w betonie”. Prace Komisji Nauk Ceramicznych PAN oddział w Krakowie. Ceramika.

11] PN-B-06714-46:1992 Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą szybką.

[12] Wolska-Kotańska Czesława, P. Jaroszewski, Alina Jarmontowicz, Danuta Kaczkowska. 1987 – 1991. „Zmniejszenie negatywnych skutków reakcji alkalia-kruszywo w betonie”. Praca badawcza ITB, niepublikowana.

[13] Zapała-Sławeta Justyna, Zdzisława Owsiak. 2016. „The role of lithium compounds in mitigating alkali-gravel aggregate reaction”. Construction and Building Materials 115: 299 – 303.

Przyjęto do druku: 03.09.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 09/2018, strona 8-11 (spis treści >>)