Accuracy of cost estimates in dynamic market conditions


openaccess, Vol. 604 (12) 2022 / wtorek, 27 grudnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.12.20

Gajzler Marcin. 2022. Accuracy of cost estimates in dynamic market conditions. Volume 604. Issue 12. Pages 76-78. Article in PDF file

Accepted for publication: 27.10.2022 r.

Selected aspects of the costing of construction works in dynamic market conditions were presented. In recent years, there have been a number of factors affecting economic stability and the stability of the construction market (restrictions related to COVID-19, instability of raw materials markets, war conflict in Ukraine). Their occurrence resulted in high volatility of factors influencing prices in construction. As a result, there were difficulties in preparing cost estimates, which resulted in their quick obsolescence or even initial inadequacy to market conditions. The article discusses this state of affairs, which is illustrated by selected examples of cost calculation and price analyzes.
  1. Kietliński W. Proces inwestycyjny w budownictwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. 2007.
  2. Sobczyński P, Owsiak Z. Problematyka kosztorysowania inwestycji budowlanych na przykładzie kamiennej, zabytkowej elewacji. Materiały Budowlane. 2018; 10: 46 – 48.
  3. Raport roczny 2021/2022. Polska Unia Dystrybutorów Stali.
  4. Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej. Raporty Głównego Urzędu Statystyki.
  5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U. 2021 poz. 2458.
  6. Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych. Wyd. II. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, 2017.
dr inż. Marcin Gajzler, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0001-5436-4342

dr inż. Marcin Gajzler, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0001-5436-4342

marcin.gajzler@put.poznan.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.12.20

Article in PDF file