Wood-based plate technologies and directions of their development


openaccess, Vol. 579 (11) 2020 / wtorek, 24 listopada, 2020


(Open Access)

Kram Dorota, Śliwa-Wieczorek Klaudia, Kochański Tomasz. 2020. Wood-based plate technologies and directions of their development. Volume 579. Issue 11. Pages 28-30. DOI: 10.15199/33.2020.11.03

Accepted for publication: 25.10.2020

Continuously improved wood processing technologies favor the tendency to return to medium- and large-size prefabrication. Wood-based panels are independent solutions, which are components of complex wall and ceiling elements. The article discusses selected directions of common plate solutions and indicates some trends of further development.
  1. Kwiecień A., K. Rodacki, B. Zając. 2019. „Mechanical behavior of polyurethane adhesives applied to timber joints in repair of historical timber structures”. Structural Analysis of Historical Constructions. Springer, Cham: 1603 – 1612.
  2. Lignatec 20/2007 Massivholzbau, Zurich, ISSN 1421-0320.
  3. PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne – Wartości charakterystyczne do projektowania – Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe.
  4. PN-EN 12369-2:2011 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do projektowania. Część 2: Sklejka.
  5. EN 338:2016 Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości.
  6. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie.
  7. Rodacki K. 2017. Nośność belek zespolonych drewniano-szklanych poddanych obciążeniom wielokrotnie zmiennym. Praca doktorska. Kraków. Politechnika Krakowska.
  8. Śliwa-Wieczorek K., B. Zając, T. Kozik. 2020. „Tests of polymeric adhesive joints in aspect of their application in prefabricated timber structures”. Archives of Civil Engineering 66.1, 113 – 125.
dr inż. Dorota Kram, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0003-3580-7237
mgr inż. Klaudia Śliwa-Wieczorek, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-4148-1491
mgr inż. Tomasz Kochański, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-0780-9051

dr inż. Dorota Kram, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0003-3580-7237

dkram@pk.edu.pl