Window panels in façade systems


Vol. 553 (9) 2018 / wtorek, 6 listopada, 2018

(InPolish)

A. Ambroziak

DOI: 10.15199/33.2018.09.13

Volume 553: Issue 9
Pages 50-51
Accepted for publication: 13.06.2018

The article addresses selected technical requirements for quality assessment of insulating window panels. Based on the author's experience the problems are pointed out of site supervisory on building site. A short literature review of both glass and window panels is presented too. Keywords: window panel; façade systems; technical requirements.
 1. Balon-Wróbel Anna, Agnieszka Marczewska. 2015. „Wpływ jakości wykonania szyb zespolonych na zachowanie ich parametrów użytkowych”. Szkło i Ceramika (4): 9 – 12.
 2. Balon-Wróbel Anna, Paweł Pichniarczyk. 2011. „Występowanie wad w szybach zespolonych i ich przyczyny powstawania”. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych (8): 106 – 113.
 3. Dulak Leszek. 2016. „Izolacyjność akustyczna szyb w kontekście ich parametrów cieplnych”. Materiały Budowlane 528 (8): 58 – 60. DOI: 10.15199/33.2016.08.14.
 4. Lichołai Lech, Aleksander Starakiewicz, Paweł Murias, Jerzy Szyszka. 2015. „Wpływ ramki dystansowej na rozkład temperatury na powierzchni szyby zespolonej w świetle badań termowizyjnych”. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce 7 (1): 45 – 48.
 5. Markiewicz Maria. 2004. „Szyby zespolone z wypełnieniem komór materiałami transparentnymi”. Materiały Budowlane 383 (7): 18.
 6. Owczarek Zbigniew. 2010. „Izolacyjność cieplna nowoczesnych trójkomorowych szyb zespolonych”. Materiały Budowlane 449 (1): 35.
 7. Siekierska Teresa, Tomasz Zduniewicz. 2002. „Rodzaje i zastosowanie szkła w budownictwie”. Materiały Budowlane 355 (3): 2 – 4.
 8. PN-EN ISO 12543-6:2011 Szkło w budownictwie – Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe – Część 6: Wygląd.
 9. PN-EN 1096-1:2012 Szkło w budownictwie – Szkło powlekane – Część 1: Definicje i klasyfikacja.
 10. PN-EN 1279-1:2006 Szkło w budownictwie – Szyby zespolone izolacyjne – Część 1:Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu.
 11. PN-EN 12150-1:2015-11 Szkło w budownictwie – Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe – Część 1: Definicje i opis.
 12. PN-EN 572-8+A1:2016-03 Szkło w budownictwie – Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo krzemianowego – Część 8:Wymiary handlowe i ścisłe.
 13. PN-EN 1863-1:2012 Szkło w budownictwie – Termicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo- krzemianowe – Część 1: Definicja i opis.
 14. PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkło w budownictwie – Izolacyjne szyby zespolone – Część 5: Ocena zgodności.
dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. PG, Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska;

dr hab. inż. Andrzej Ambroziak

ambrozan@pg.gda.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.09.13