Problems with the performance and maintenance of ventilated walls with cladding of porcelain tiles


Vol. 553 (9) 2018 / wtorek, 6 listopada, 2018

(InPolish)

P. Krause,
Ł. Drobiec

DOI: 10.15199/33.2018.09.14

Volume 553: Issue 9
Pages 52-53
Accepted for publication: 14.08.2018 r.

The article describes the problems with the execution and maintenance of a ventilated facade with cladding made of porcelain tiles. An analysis of the technical condition of the elevation in opencasts was made and it was found that it does not correspond to the design assumptions. This is partly the result of executive errors and partly incorrect system solutions. Keywords: elevationmade of porcelain tiles; problems of façade fixing; maintenance of technical condition.
  1. Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, Artur Piekarczyk. 2013. Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 1. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Krause Paweł, Tomasz Steidl. 2017.Uszkodzenia i naprawy przegród budowlanych w aspekcie izolacyjności termicznej. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Krause Paweł, Łukasz Drobiec. 2018. „Uszkodzenia izolacji termicznej w ścianie wentylowanej”. Materiały Budowlane 545 (1): 32 – 34. DOI: 10.15199/33.2018.01.08.
  4. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wraz z późniejszymi zmianami.
dr inż. Paweł Krause, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚl, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.09.14