Well-logging as the investigation method for the needs of tunneling


openaccess, Vol. 571 (2) 2020 / sobota, 22 lutego, 2020

(Open Access)

E. Roguska

Volume 571: Issue 2
Pages 5-7
Accepted for publication: 29.01.2020 r.

DOI: 10.15199/33.2020.02.02

Well-logging is one of the most dynamically developing method of geological investigation. It is mainly used for the purposes of oil and gas exploration, still it brings a lot of informative data for tunnel design. The article describes themain methods of well-logging and their application in geotechnical investigation. The examples of methods used for this purpose were presented and the principles of their operation were discussed. Keywords: well-logging; tunnel design; geological investigation.
  1. Kaczor Malwina. 2019. „Tunele w Polsce – Stan obecny i plany na przyszłość.” Mosty (5): 34 – 37.
  2. Takahashi T., T. Takeuchi, K. Sassa. 2006. „ISRM Suggested Methods for Borehole Geophysics in Rock Engineering.” International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 43 (3): 337 – 368. https://doi.org/10.1016/J.IJRMMS.2005.09.003.
  3. Zorski Tomasz, Jadwiga Jarzyna, Arkadiusz Derkowski, Jan Środoń. 2013. „Geofizyka otworowa w dobie poszukiwań gazu w łupkach: modele interpretacyjne i specyfika zastosowań w zagadnieniach rozpoznawania złóż gazu z łupków.” Przegląd Geologiczny 61 (8): 478 – 488.

mgr inż. Emilia Roguska, PolitechnikaWarszawska; Wydział Inżynierii Lądowej; ORCID: 0000-0001-8857-1833

mgr inż. Emilia Roguska, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej; ORCID: 0000-0001-8857-1833

erog@il.pw.edu.pl