Verification of discharge characteristic of Niedów dam spillway


Vol. 525 (5) 2016 / wtorek, 12 marca, 2019

(InPolish)

W. Rędowicz,
S. Kostecki

DOI: 10.15199/33.2016.05.30

Volume 525: Issue 5
Pages 64-68
Accepted for publication: 15.03.2016 r.

The purpose of this work is to provide the results of modeling of the newly designed water reservoir Niedów's damon theWitka river. The results estimate existing flow conditions over Creager shaped spillways obtained on physical model scaled 1:27. The discharge characteristics were obtain and compared with the results applied before the catastrophe and a new one developed after the catastrophe in the frame of the reconstruction project. Significant differences were obtained that may be a result due to the change of the inflow conditions. Keywords: damsafety,model investigations, Creager’s spillway.
  1. Kostecki Stanisław, Wojciech Rędowicz. 2014. „The Washout Mechanism of the Niedów Damand its Impact on the Parameters of the Flood Wave”. Procedia Engineering (91): 292 – 297.
  2. Kostecki Stanisław, Wojciech Rędowicz, Oscar Herrera-Granados, Zbigniew Muszyński. 2013. Opracowanie możliwości manewrowania zamknięciami segmentowymi na zaporze Witka. Wrocław. Raporty Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Ser. SPRnr 3.
  3. Majewski Wojciech. 2011. Zapora Niedów w świetle awarii i hydraulicznych badań modelowych. Bezpieczeństwo zapór – nowe wyzwania. Warszawa. Monografia IMGW.
  4. Rędowicz Wojciech, Ryszard Szulgan. 2012. „Tymczasowy zbiornik retencyjny na rzece Witce”. Przegląd Budowlany (5): 88 – 91.
dr inż. Wojciech Rędowicz Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego dr hab. inż. Stanisław Kostecki, prof. Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. Wojciech Rędowicz Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego wojciech.redowicz@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.05.30