Ventilated façade made of fiber-cement on the aluminum substructure


Vol. 529 (9) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

K. Schabowicz
M. Szymków

DOI: 10.15199/33.2016.09.09

Volume 529: Issue 9
Pages 28-30

Accepted for publication: 13.06.2016 r.

The article presents ventilated façades with fiber-cement boards using aluminumsubstructure along withmethods of their assembly. This article is continuing a series of publications devoted to types of ventilated façades. The aim of the paper is to show the advantages and disadvantages for the façade of the aluminumsubstructure, solutions of fastening, basic requirements and parameters.

Keywords: ventilated façade, fibre-cement boards, aluminum substructure.
  1. Aprobata Techniczna AT-15-9158/2013 Zestaw wyrobów do wykonywania wentylowanych okładzin elewacyjnych Isover – EQUITONE. 2013. Instytut Techniki Budowlanej.
  2. Aprobata Techniczna AT-15-9325/2014 Zestaw wyrobów do wykonywania aluminiowej podkonstrukcji BSP System do mocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych. 2014. Instytut Techniki Budowlanej.
  3. Frontech s.r.o. http://www.frontech.eu. (dostęp 30.05.2016 r.).
  4. Opinia techniczna dotycząca oceny aluminiowych podkonstrukcji BSP System przeznaczonych domocowania wentylowanych okładzin elewacyjnych w świetle wymagań § 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690).
  5. Projektowanie i zastosowanie. Elewacje z włóknocementu. Eternit. 2008. Euronit Sp. z o.o.
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690).
  7. Schabowicz Krzysztof, Mateusz Szymków. 2015. „Elewacjewentylowane z płytwłóknisto-cementowych w ujęciu prawnym”. Izolacje 9.
  • dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
  • mgr inż. Mateusz Szymków Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz

k.schabowicz@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.09.09