Valorization of waste from the production of titanium dioxide as an additive for concrete


Vol. 554 (10) 2018 / poniedziałek, 22 października, 2018

(InPolish)

F. Chyliński,
P. Łukowski

DOI: 10.15199/33.2018.10.04

Volume 554: Issue 10
Pages 18-21
Accepted for publication: 07.09.2018 r.

The article presents the results of tests which aim was to determine the possibility of using a waste from the production of titanium dioxide as an additive for concrete (the tests were carried out as a part of project which aim was the evaluation of the valorization of the waste material from the production of titanium white as an active additive for concretes). Presented results were carried out on the “typical” ready-mixed concrete with a compressive strength class C16/20. The tests of compressive strength, bending strength, linear shrinkage and absorptivity of concrete have been performed.Also, the structural analysis was made using scanning electron microscope with microanalysis by energy dispersive spectroscopy (SEM+EDS). The results showed that the chosen technical properties of concretes with addition of ilmenite mud waste were as good as the properties of reference concrete with addition of fly ash.
Keywords: ilmenite undissolved mud; Titanium dioxide; utilization; cement composites; addition for concrete.
 • [1] Bobrowicz Jan, Filip Chyliński. 2016. „The influence of ilmenite mud waste on the hydration process of Portland cement”. Journal of Thermal Analysis and Calorymetry (6).
 • [2] Chyliński Filip, Piotr Kupisz, Paweł Łukowski. 2018.Wykorzystanie odpadu przemysłowego z produkcji bieli tytanowej w charakterze dodatku pucolanowego w produkcji zrównoważonego betonu. X konferencja Dni Betonu (artykuł przyjęty do druku).
 • [3] Chyliński Filip, Joanna Babińska, Paweł Łukowski. 2015. Wykorzystanie odpadu z produkcji bieli tytanowej jako dodatku do kompozytów cementowych. XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a Budownictwo.
 • [4] Chyliński Filip, Paweł Łukowski. 2016. „Zagospodarowanie uciążliwego odpadu przemysłowego z produkcji bieli tytanowej jako substytutu części spoiwa w kompozytach cementowych”. Materiały Budowlane 530 (10): 18 – 20. DOI: 10.15199/33.2016.10.07.
 • [5] Chyliński Filip, Paweł Łukowski. 2017. „Zastosowanie modelu materiałowego do optymalizacji składu zaprawy cementowej z dodatkiem odpadu z produkcji bieli tytanowej”. Przegląd Budowlany 10.
 • [6] Czarnecki Lech, Marek Kaproń. 2010. „Sustainable construction as research area”. Int. J. of Materials Engineering for Resources (17): 99 – 106.
 • [7] Marthong C., T. P.Agrawal. 2012. „Effect of FlyAshAdditive on Concrete Properties”. International Journal of Engineering Research and Applications (2): 1986 – 1991.
 • [8] Neville Adam M. 2011. Properties of concrete. 5th edition.
 • [9] PN-B-06250: 1988 Beton zwykły.
 • [10] PN-B-06714-23: 1984 Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie zmian objętościowych metodą Amslera.
 • [11] PN-EN 12390-3: 2011 Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
 • [12] PN-EN 12390-5: 2011 Badania betonu – Część 5:Wytrzymałość na zginanie próbek do badań.
 • [13] PN-EN 206+A1: 2016-12 Beton –Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Sample Description

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.10.04