Using selected numerical method to determine the properties of subframes for ventilated facades with thermal insulating polymeric elements


openaccess, Vol. 616 (12) 2023 / piątek, 22 grudnia, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.12.17

Kopyłow Ołeksij, Chełkowski Filip. 2023. Using selected numerical method to determine the properties of subframes for ventilated facades with thermal insulating polymeric elements. Volume 616. Issue 12. Pages 84-87. Article in PDF file

Accepted for publication: 20.11.2023 r.

In order to improve the thermal insulation parameters of ventilated facades, substructures with "passive" brackets containing polymeric inserts are increasingly being used. Products of this type are not covered by European technical specifications such as EAD or national standards. The mechanical properties of "passive" substructures are often determined by computational methods only, for economic reasons. This paper presents the results of a comparison between laboratory tests and numerical simulations of substructures with polymer elements. Significant discrepancies between the test resultswere observed.
  1. Kopyłow O. Elewacje wentylowane przekrój: podkonstrukcje i połączenia. Muratorplus. Technika. Fasady. 2021r.Wydanie elektroniczne:https://www.muratorplus. pl/technika/fasady/elewacje-wentylowane-przekroj- -podkonstrukcje-i-polaczenia-aa-dsTj-pCSc-BmeS.html.
  2. EAD 090034-00-0404 Kit composed by subframe and fixings for fastening cladding and external wall elements, 2016.
  3.  EAD 090062-00-0404 Kits for external wall claddings mechanically fixed, 2018.
  4. Kopyłow O, Chełkowski F. Stosowanie narzędzi obliczeniowych do określenia właściwości mechanicznych konsoli do elewacji wentylowanych. Materiały Budowlane. 2023;DOI: 10.15199/33.2023.09.14.
  5. Cwyl M, Dmowska-Michalak I, Kaczmarczyk A, Michalczyk R. Laboratory tests and numerical analysis of aluminumhelping hand bracketswith polyamide thermal break. Archives of Civil Engineering. 2022. DOI: 10.24425/ace.2022.140650.
  6.  Chełkowski F. Praca inżynierska. Możliwości zastosowania metod obliczeniowych podczas oceny technicznej konsol do elewacji wentylowanych. Konsola dwu elementowa. WSEiZ w Warszawie, 50 str., 2023 r.
  7.  Kołaczkowski M, Byrdy A. FEM Analysis and Experimental Research into Carrier Brackets in Ventilated Facades. Periodica Polytechnica Civil Engineering. 2020; https://doi. org/10.3311/PPci. 13822.
dr inż. Ołeksij Kopyłow, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0002-8436-2521
inż. Filip Chełkowski, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania ORCID: 0009-0007-6729-0419

dr inż. Ołeksij Kopyłow, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0002-8436-2521

 o.kopylov@itb.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.12.17

Article in PDF file