Evaluation of the connection between sandwich panels and cold-formed beams using acrylic tapes


openaccess, Vol. 617 (1) 2024 / czwartek, 25 stycznia, 2024

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2024.01.08

Ciesielczyk Katarzyna, Studziński Robert. 2024. Evaluation of the connection between sandwich panels and cold-formed beams using acrylic tapes. Volume 617. Issue 1. Pages 39-42. Article in PDF file

Accepted for publication: 02.01.2024 r.

The article presents the results on cold-formed beams connected to sandwich panels using acrylic tapes. Two variants of connection were evaluated – continuous and sectional. Research was aimed at determining the behavior of such a connection and determining its load bearing capacity in laboratory conditions. The failuremechanisms of the beam-tapepanel system are described and the equilibrium paths of selected control points defined on the beam and the sandwich panel are recorded.
 1. Czarnecki L, Deja J, Furtak K, Halicka A, Kapliński O, Kaszyńska M, Kruk M, Kuczyński K, Szczechowiak E, Śliwiński J. Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. W poszukiwaniu paradygmatu rozwoju budownictwa. Materiały Budowlane. 2017; DOI 10.15199/33.2017.07.09.
 2. Wałach D. Wpływ składu mieszanek betonowych nowej generacji na ich ślad węglowy. Materiały Budowlane. 2023; DOI 10.15199/33.2023.06.07.
 3.  Czarnecki L. Zrównoważone wyroby budowlane – piękna idea, konieczność cywilizacyjna czy też imperatyw termodynamiczny. Materiały Budowlane. 2022; DOI 10.15199/33.2022.01.09.
 4. Dürr M. Die Stabilisierung biegedrillknick- -gefährdeter Träger durch Sandwichelemente und Trapezbleche. PhD dissertation 2008, Karlsruhe.
 5. Kaepplein S,Misiek T, Ummenhofer T.Aussteifung und Stabilisierung von Bauteilen und Tragwerken durch Sandwich elemente (Bracing and stabilisation by sandwich panels). Der Stahlbau. 2010; DOI: 10.1002/stab. 201001324.
 6. Georgescu M, Ungureanu V. Stabilisation of continuous Z-purlins by sandwich panels: Full scale experimental approach. Thin-Walled Structures. 2014; DOI 10.1016/j. tws. 2013.09.017.
 7. European Recommendations on the Stabilization of Steel Structures by Sandwich Panels. ECCS: European Convention for Constructional Steelwork, 2014, Nº135, 1st Edition.
 8. Ciesielczyk K, Studziński R. Experimental investigation of sandwich panels supported by thin-walled beams under various load arrangements and number of connectors. Archives of Civil Engineering. 2022; DOI 10.24425/ace. 2022.143045.
 9. PN-EN 14509:2013-12 Samonośne izolacyjno- -konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową –Wyroby fabryczne – Specyfikacje.
 10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Lekka obudowa z płyt warstwowych 434/2008, Warszawa, ITB.
 11. Ciesielczyk K, Studziński R. Influence of type and orientation of thin-walled beams on the interaction effectivenesswith sandwich panels. In: Modern Trends in Research on Steel, Aluminiumand Composite Structures: Proceedings of the XIV International Conferenceon Metal Structures (ICMS2021), Poznan, Poland, 2021. pp. 208 – 214; DOI 10.1201/9781003132134-24.
 12. https://technicaldatasheets.3m.com/en_US? pif=000083, access 29.10.2023
mgr inż. Katarzyna Ciesielczyk, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0001-7233-1659
dr hab. inż. Robert Studziński, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0002-0906-8701

dr hab. inż. Robert Studziński, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0002-0906-8701

 robert.studzinski@put.poznan.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2024.01.08

Article in PDF file

Article in English PDF file