Traffic noise levels in the vicinity of road intersections


Vol. 547 (3) 2018 / środa, 2 stycznia, 2019

(InPolish)

M. Motylewicz,
W. Gardziejczyk

DOI: 10.15199/33.2018.03.12

Volume 547: Issue 3
Pages 32-33
Accepted for publication: 31.01.2018 r.

Correct prediction of noise level in the vicinity of intersections is a difficult task. The results of past research work on this issue reflect the real noise levels with various precision mainly due to not including the shape of the intersection in detail, as well as the characteristics of vehicle traffic at individual intersection entries. This article presents the results of research conducted by the authors in the vicinity of three types of intersections. It has bean demonstrated that there are significant differences between noise levels in the vicinity of intersections depending on their type, geometric solution and the character and parameters of vehicle traffic at individual entries. Keywords: traffic noise; equivalent sound level; road intersection; roundabout.
  1. Bohatkiewicz Janusz. 2000. „Badania czynników powodujących zwiększenie poziomu hałasu w otoczeniu skrzyżowań drogowych”. Ochrona środowiska i estetyka w drogownictwie.Monografia. Lublin. SITK RP: 199 – 210.
  2. Covaciu Dinu, Daniela Florea, Janos Timar. 2015. „Estimation of the noise level produced by road traffic in roundabouts”. Applied Acoustics (98): 43 – 51. DOI: 10.1016/j.apacoust. 2015.04.017.
  3. Motylewicz Marek, Władysław Gardziejczyk. 2014. „Hałas od ruchu samochodowego w otoczeniu skrzyżowań”. Budownictwo i Architektura 13 (1): 137 – 147.
  4. Motylewicz Marek. 2017. Klimat akustyczny w otoczeniu skrzyżowań z wyspą centralną. Rozprawa doktorska. Politechnika Białostocka.
  5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. z 2011 r., nr 140, poz. 824 z późn. zm.).
  6. Târulescu Stelian. 2013. „The intersection geometry influence over the road traffic noise pollution”. Annals of the Oradea University (1): 405 – 408.
dr inż. Marek Motylewicz Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Marek Motylewicz Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

m.motylewicz@pb.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.03.12