Time couplings method in construction project management


Vol. 526 (6) 2016 / piątek, 26 października, 2018

(in Polish)

Wojciech Bożejko,
Zdzisław Hejducki,
Magdalena Rogalska,
Mieczysław Wodecki

DOI: 10.15199/33.2016.06.04

Volume 526; Issue 6
Pages 11-12

Accepted for publication: 14.04.2016 r.

The aim of the article was to point out directions in research about methodology of scheduling construction project management when is applied time couplings method. Science problem is to optimization cycle of construction process, especially to study calculation method using technology and organization restrictions in flow shop problem. Criteria of the optimization were to minimization time, costs and resources and other.

Keywords: scheduling, time couplings method, optimization.
 1. AfanasevV.A.,A.V.Afanasev. 2000.Stream scheduling of works in civil engineering (Поточная организация работ в стро- ительстве). St. Petersburg (in Russian).
 2. Bożejko Wojciech. 2010. A new class of parallel scheduling algorithms. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 3. Bożejko Wojciech, Zdzisław Hejducki,Mariusz Uchroński, Mieczysław Wodecki. 2014. „Solving resource-constrained construction scheduling problems with overlaps by metaheuristic”. Journal of Civil Engineering and Management 20 (5): 649 – 659. DOI: 10.3846/13923730.2014.906496.
 4. Bożejko Wojciech, Zdzisław Hejducki, Mieczysław Wodecki. 2012. „Applying metaheuristic strategies in construction projects management”. Journal of Civil Engineering and Management. Taylor & Francis.
 5. Bożejko Wojciech, Zdzisław Hejducki, Magdalena Rogalska, Mieczysław Wodecki. 2011. „Scheduling of construction projects with a hybrid evolutionary algorithm’s application”. W: Evolutionary algorithms/ ed. by Eisuke Kita. Rijeka: InTech: 295 – 308.
 6. Chyliński Piotr. 2011. Analiza wpływu przerw organizacyjnych na czas i koszt realizacji kompleksu robót budowlanych o cechach permutacyjnego problem przepływowego. Rozprawa doktorska. Wrocław.
 7. Hejducki Zdzisław, Magdalena Rogalska. 2011. Time coupling methods: construction scheduling and time/cost optimization. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 8. Mrozowicz Juliusz. 1997. Methods of organizing construction activities taking into account time couplings (in Polish). Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 9. Podolski Michał. 2008. Zastosowanie teorii szeregowania zadań w harmonogramowaniu procesów budowlanych. Rozprawa doktorska. Wrocław.
 10. Rogalska Magdalena, Wojciech Bożejko, Zdzisław Hejducki. 2008. „Time/cost optimization using hybrid evolutionary algorithm in construction project scheduling”. Automation in Construction 18 (1): 24 – 31.
 11. Wodecki Mieczysław. 2009. Metody agregacji w problemach optymalizacji dyskretnej. Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
Wojciech Bożejko, Ph. D., MSc. Eng. Associate Professor - Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering

Zdzisław Hejducki, Prof. - Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering

Magdalena Rogalska, Ph. D., Eng. - Lublin University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Architecture

Mieczysław Wodecki, Ph. D., MSc. Associate Professor - University of Wrocław, Faculty of Mathematics and Computer Science

Zdzisław Hejducki, Prof.

zdzislaw.hejducki@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.06.04