Thermomodernization potential of large panel prefabricated blocks of flats on the example of residential buildings located in Zielona Gora


Vol. 528 (8) 2016 / niedziela, 28 października, 2018

(in Polish)

Abdrahman Alsabry,
Maria Mrówczyńska,
nna Bazan-Krzywoszańska,
Marta Skiba

DOI: 10.15199/33.2016.08.23

Volume 528; Issue 8
Pages 84-85

Accepted for publication: 20.06.2016 r.

The article describes the range of the thermomodernization of the panel prefabricated blocks of flats and gives the estimated size of renovation potential [m²] on the example buildings located in Zielona Gora. Raising the level of thermal insulation of building envelopes, efficiency of heating and air condition devices and the use of heat recovery equipment in ventilation system provides reducing energy losses.
Keywords: residential buildings, thermomodernization, energy efficiency, GIS, basic map, city.
  1. Alsabry A. 2016. Raport z badania termowizyjnego budynków mieszkalnych wielorodzinnych po wykonaniu prac dociepleniowych. Zielona Góra. Maszynopis.
  2. Bazan-Krzywoszańska A., M. Mrówczyńska, M. Skiba, A. Łączak A. 2016. Economic conditions for the development of energy efficient civil engineering using RES in the policy of cohesion of the European Union (2014–2020). Case study: The town of Zielona Gora. Energy and Buildings 118, s. 170–180.
  3. Biliński T. 2013. Burzyć czy remontować?: forum ekspertów. Builder: Biznes, Budownictwo, Architektura (4): 56 – 57.
  4. Chmielewski J., M. Mirecka. 2001. Modernizacja osiedli mieszkaniowych. Warszawa. Politechnika Warszawska.
  5. EAM. 2011. Energetyczny Audyt Miejski dla Zielonej Góry.Maszynopis. Zielona Góra. Zadanie badawcze nr 1:Analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie. Umowa nr SP/B/1/91454/10, NCBiR 2010.
  6. Opracowanie założeń do krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii wraz z informacją dotyczącą przyszłości budownictwa „zeroenergetycznego” w Polsce, Instytut Techniki Budowlanej,Warszawa listopad 2011 r.
  7. Uchwała nr 91 Rady Ministrów z 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii”. MP, z 16 lipca 2015 r. poz. 614.
Abdrahman Alsabry, Ph. D. Eng., Associate Professor - University of Zielona Góra, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering

Maria Mrówczyńska, Ph. D. Eng, Associate Professor - University of Zielona Góra, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering

Anna Bazan-Krzywoszańska Ph. D. Eng, - University of Zielona Góra, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering

Marta Skiba Ph. D. Eng, Arch. - University of Zielona Góra, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering

Maria Mrówczyńska, Associate Professor

m.mrowczynska@ib.uz.zgora.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.08.23