Elastic lateral buckling of steel truss with imperfections


Vol. 528 (8) 2016 / niedziela, 28 października, 2018

(in Polish)

Michał Piątkowski

DOI: 10.15199/33.2016.08.22

Volume 528; Issue 8
Pages 82-83

Accepted for publication: 17.06.2016 r.

This article presents an analysis of the stability of a steel truss including global imperfection of upper and bottom chord. Author took into account the possibility of simultaneous occurrence of imperfections in chords. Author conducted experimental studies, which were compared with the results of numerical analysis. The paper compares the effort degree of the compressed chord of truss with regards to Eurocode 3 and the results of experiment.
Keywords: truss, imperfections, buckling.
  1. Biegus Antoni. 2013. „Calculation of lateral bracing for cantileverand multispan girders”. Archives of Civil and Mechanical Engineering 13: 99 – 103.
  2. Niewiadomski Lesław. 2002.Wpływ początkowych wygięć pasów wiązarów na stan naprężeń w konstrukcji dachu. XLVIII Konferencja Naukowa KILIW PAN i Komitetu Nauki PZITB Opole-Krynica. Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne: 231 – 238.
  3. Pałkowski Szymon, Michał Piątkowski. 2014. „O obliczaniu poprzecznych stężeń dachowych”. Inżynieria i Budownictwo Zeszyt 4: 210 – 213.
  4. PN-EN-1993-1-1: 2006: Projektowanie konstrukcji stalowych, Część 1- 1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
  5. Rykaluk Kazimierz. 2012. Zagadnienia stateczności konstrukcji metalowych. Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
  6. Timoshenko S. P., J. M. Gere. 1961. Teoria stateczności sprężystej. Warszawa. Arkady.
Michał Piątkowski, MSc. Eng. - Koszalin University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Environment and Geodesy

Michał Piątkowski, MSc. Eng.

michal.piatkowski@tu.koszalin.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.08.22