Thermally activated building systems with high thermal capacity


openaccess, Vol. 557 (1) 2019 / wtorek, 22 stycznia, 2019
[Open Access]

J. Sinacka,
E.Szczechowiak

DOI: 10.15199/33.2019.01.10

Volume 557: Issue 1
Pages 54-56
Accepted for publication: 02.07.2018 r.

The aim of the article was analysis of the thermally activated building system and heating/cooling ceiling system with phase change material (PCM) impact on the surface temperature, internal air temperature and energy demand for heating and cooling in an office room, taking into account the thermal capacity of construction and system. In this articlewas characterized thermally activated building system and heating/cooling ceiling system with phase change material. Based on the simple hourly method, simulation of the thermally activated building system and cooling – heating ceiling system influence on thermal conditions and energy balance in the office room were carried out.

Keywords: thermally activated building system; cooling and heating ceiling system; thermal capacity; energy balance.
[1] Górka Andrzej, Andrzej Odyjas. 2013. „Simulations of floor cooling system capacity”. Applied Thermal Engineering (51): 84 – 90.
[2] Koca Aliihsan, Ozgen Acikgoz, Alican Cebi, Gürsel Cetin, Ahmet Selim Dalkilic, Som chai Wongwises. 2018. „An experimental investigation devoted to determine heat transfer characteristics in a radiant ceiling heating system”. Heatand Mass Transfer, Vol. 54, issue 2: 363–375.
[3] Koczyk Halina. (red.). 2005. Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie. Montaż. Eksploatacja. Poznań. Systherm Serwis.
[4] Recknagel Hermann, Eberhard Sprenger, Ernst-Rudolf Schramek. 2008. Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła woda, Chłodnictwo. Wrocław. Omni Scala.
[5] Wojtkowiak Janusz, Łukasz Amanowicz. 2016. „Badania wydajności cieplnej aluminiowego sufitowego panelu grzewczo-chłodzącego”. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 47 (10): 413 – 417.
[6] PN-EN ISO 52016-1 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne. Część 1: Procedury obliczania.
[7] PN-EN ISO 13790 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
[8] www.rehau.pl (dostęp 24.04.2018 r.).
[9] www.zehnder.pl (dostęp 24.04.2018 r.).
mgr inż. Joanna Sinacka, Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak, Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

mgr inż. Joanna Sinacka joanna.sinacka@put.poznan.pl