Analysis of energy savings achieved due to application of a heating control system in multi-family building


openaccess, Vol. 557 (1) 2019 / wtorek, 22 stycznia, 2019
[Open Access]

O. Dybiński,
J. Kwiatkowski,
K. Różycki,
A. Węglarz,
R. Kwiecień

DOI: 10.15199/33.2019.01.09

Volume 557: Issue 1
Pages 50-52
Accepted for publication: 18.12.2018 r.

The paper presents the results of building energy analysis carried out in the DesignBuilder software dedicated for dynamic energy simulations, inwhich in themulti-family building the temperature control system has been applied. The analyzed building meets the requirements of the current regulations in Poland. As part of the analysis, four different variants of temperature control programs were proposed. Presented results consists of the final energy savings resulting from limitation of heating temperature level at night and day during unoccupied hours, and also while limiting the maximum temperature in the rooms up to 20°C. Energy results were also presented as financial savings in case where building is connected to the district heating network in Gdansk. The actual tariff of the Gdansk District Heating Company for 2018 has been used.

Keywords: heating control system; energy efficiency; smart home.
[1] Doukas Haris, Konstantinos Patlitzianas, Konstantinos Iatropoulos, and John Psarras. 2007. „Intelligent building energymanagement systemusing rule sets.” Building and environment 42 (10): 3562– 3569.
[2] Gawryszewska Maria Magdalena. 2016. Porównanie ogrzewania płaszczyznowego z konwekcyjnym na podstawie projektu centralnego ogrzewania budynku jednorodzinnego. PhDdiss., Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa.
[3] Grzebielec Andrzej, Agata Rokicka. 2017. „Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania trójrurowego i dwururowego systemu VRV w budynku biurowymo przeszklonej fasadzie.” Chłodnictwo 52 (7 – 8): 30 – 38.
[4] Jarosiński Michał, Andrzej Grzebielec. 2018. „Analiza opłacalności systemu trójgeneracji w budynku sanatoryjnym.” Rynek Instalacyjny (10).
[5] Jędrzejuk Hanna, Joanna Rucińska. 2016. „Uproszczona ocena możliwości obniżenia zapotrzebowania na energię do chłodzenia poprzez zastosowanie okresowo działających elementów zacieniających.” Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce (8).
[6] Jędrzejuk Hanna, Olaf Dybiński. 2015. „The influence of a heating system control program
and thermal mass of external walls on the internal comfort in the polish climate.” Energy Procedia 78: 1087 – 1092. [7] Kabza Zdzisław, Sławomir Zator. 2003. „Efekty zastosowania regulacji ogrzewania budynku.” Rynek Instalacyjny (10).
[8] Komerska Anna, Jerzy Kwiatkowski. 2017. „Wpływ działań termomodernizacyjnych doprowadzających do standardu nZEB na wartość emisji CO2eq w cyklu życia budynku.” Materiały Budowlane 533 (1): 44 – 47. DOI: 10.15199/33.2017.01.06.
[9] Kwiatkowski Jerzy. 2016. „Efektywność energetyczna a systemy wielokryterialnej oceny budynków.” Materiały Budowlane 521 (1): 16 – 18. DOI: 10.15199/33.2016.01.05.
[10] Kwiatkowski Jerzy, Joanna Rucińska, Aleksander Panek. 2014. „Analysis of different shading strategies on energy demand and operating cost of office building.” In Proceedings fromWorld Sustainable Building Conference SB14, vol. 5: 512 – 521.
[11] Kwiatkowski Jerzy, Joanna Rucińska, Andrzej Wiszniewski. 2010. „Analiza dostosowania różnych budynków do standardu budynku energooszczędnego.” Energia i Budynek (9): 40.
[12] Privara Samuel, Jan Široký, Lukáš Ferkl, Jiří Cigler. 2011. „Model predictive control of a building heating system: The first experience.” Energy and Buildings 43 (2 – 3): 564 – 572.
[13] Reinisch Christian, Wolfgang Kastner, Georg Neugschwandtner, Wolfgang Granzer. 2007. „Wireless technologies in home and building automation.” In Industrial Informatics, 2007 5th IEEE International Conference on, vol. 1, pp. 93 – 98. IEEE.
[14] Robles Rosslin John, Tai-hoon Kim. 2010. „Applications, systems and methods in smart home technology: A.” Int. Journal of Advanced Science And Technology (15).
[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376 z późn. zm.).
[16] Rozporządzenie Ministra Infrastrukturyz12kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285 z późn. zm.).
[17] Różycki Kamil, Olaf Dybiński, Maciej Mijakowski. 2017. „Wpływ błędów wykonawczych na szczelność budynku na przykładzie murowanego domu jednorodzinnego.”Materiały Budowlane 535 (3): 51 – 56. DOI: 10.15199/33.2017.03.15.
[18] Tindale Andy. 2005. „Designbuilder software.” Stroud, Gloucestershire, Design-Builder SoftwareLtd.
[19] Trząski Adrian, Joanna Rucińska, Andrzej Wiszniewski. 2018. „Dobór systemu zasilania w energię budynku mieszkalnego termomodernizowanego do standardu nZEB.” Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce (10).
mgr inż. Olaf Dybiński, Politechnika Warszawska; Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

dr inż. Jerzy Kwiatkowski, Politechnika Warszawska; Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

mgr inż. Kamil Różycki, Politechnika Warszawska; Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

dr inż. Arkadiusz Węglarz, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej

mgr inż. Roman Kwiecień, Politechnika Warszawska; Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

mgr inż. Olaf Dybiński odybinski@itc.pw.edu.pl