Thermal insulation system with a fire barrier – numerical simulations of the distribution within the wall


openaccess, Vol. 585 (5) 2021 / poniedziałek, 24 maja, 2021

(Open Access)

Krause Paweł. 2021. Thermal insulation system with a fire barrier – numerical simulations of the distribution within the wall. Volume 585. Issue 5. Pages 46-48. DOI: 10.15199/33.2021.05.08

Accepted for publication: 22.02.2021 r.

The article presents the results of numerical calculations of external walls insulated with polystyrene with an additional fire barrier in the form of mineral wool. Two types of construction layer were established, made of monolithic reinforced concrete and autoclaved aerated concrete blocks.As a result of the calculations, temperature distributions in the cross- -section of the wall were obtained, with their characteristic values in specific places. For the assumptionsmade, a slight temperature variation on the inner surface of the wall and high values of the temperature factor fRsi were demonstrated.
  1. Krause Paweł, Tomasz Steidl. 2017. Uszkodzenia i naprawy przegród budowlanych w aspekcie izolacyjności termicznej.Warszawa. PWN.
  2. Krause Paweł, Tomasz Steidl, B. Orlik-Kożdoń. 2016. „Cieplno-wilgotnościowe projektowanie ścian z betonu komórkowego”. Z. 3, Cz. 2, Mostki termiczne. Warszawa. Stowarzyszenie Producentów Betonów.
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690), wraz z późniejszymi zmianami.
  4. Wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITPWP-03:2018.
dr inż. Paweł Krause, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-8398-1961

dr inż. Paweł Krause, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-8398-1961

pawel.krause@polsl.pl