The used of the polyurethane foam at revitalization antique water tower in Jarocin


Vol. 545 (1) 2018 / poniedziałek, 5 listopada, 2018

(in Polish)

B. Ksit,
Ł. Mizerny

DOI: 10.15199/33.2018.01.15

Volume 545; Issue 1
Pages 58-59
Accepted for publication: 26.10.2017 r.

This article present a assessment of the technical condition of the antique water tower in Jarocin with the proposed repairs and maintenance and exemplary materials at realization. Five stages of work have been proposed. In order to improve the thermal parameters of the object, PIR foam was designed as insulation layers.

Keywords: water tower; revitalization; historic building; polyurethane foam.
  1. Brzeziński Piotr. 2011. „Analiza wież ciśnień typu grzybek i stanu zasobu na Kujawach i Pomorzu. Cechy pokrewne i dystynktywne”. Przestrzeń i Forma (15): 191 – 202.
  2. Mizerny Łukasz. 2017. Analiza stanu technicznego zabytkowego obiektu z Jarocina. Praca inżynierska. Politechnika Poznańska, WBiIŚ, promotor dr inż. B. Ksit.
  3. Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”: www.sipur.pl (dostęp 24.06.2017 r.)
  4. Zbiory Muzeum Regionalnego w Jarocinie.
Barbara Ksit, Ph. D., Eng. - Poznan University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering

Łukasz Mizerny, Eng. - P.P.U.H. Mizerny

Barbara Ksit, Ph. D., Eng.

barbara.ksit@put.poznan.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.01.15