The selection criteria for the risk handling methods of a defective design documentation


Vol. 526 (6) 2016 / poniedziałek, 28 stycznia, 2019
[in Polish]

Iwona Rybka,
Elżbieta Bondar-Nowakowska

DOI: 10.15199/33.2016.06.26

Volume 526: Issue 6
Pages 62-63
Accepted for publication: 01.04.2016 r.

The aim of this study is to determine the ranking of the risk handling methods of a defective design documentation, through the priority of the three criteria: efficiency, time and cost of its implementation. AHP – Analytic Hierarchy Process was applied to solve the issue in question.
Keywords: design documentation, risk handling method, construction works.
[1] FIDIC. Warunki Kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy. 2008. Edycja 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999). Warszawa. SIDIR.
[2] Rybka Iwona. 2012. „Wpływ zmian w dokumentacji projektowej na koszt i czas robót budowlanych”. Traczewska T. M. (red.). Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej: 435 – 443.
[3] Rybka Iwona, Elżbieta Bondar-Nowakowska. 2013. „Planning of the risk handling methods related to alterations to project documentation”. Procedia Engineering, Modern Building Materials, Structures and Techniques 57: 952 – 952.
[4] Rybka Iwona, Elżbieta Bondar-Nowakowska, Mieczysław Połoński. 2015. „Management of alterations to project documentation – a case of study of water supply and sewerage works”. International Journal of Contemporary Management 14 (3): 41 – 57.
[5] Skorupka Dariusz, Artur Duchaczek. 2010. „Zastosowanie metody AHP w optymalizacji w procesów decyzyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć logistycznych”. Zeszyty Naukowe WSOWL 3 (157): 55 — 62.
[6] Trzaskalik Tadeusz. 2008. Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne: 227 – 236.
[7] http://hipre.aalto.fi/ (dostęp 04.03.2016 r.).
dr inż. Iwona Rybka Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. nadzw. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

dr inż. Iwona Rybka

iwona.rybka@up.wroc.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.06.26