Areas of risk perceived in small and medium-sized companies


Vol. 526 (6) 2016 / poniedziałek, 28 stycznia, 2019
[in Polish]

Marek Sawicki

DOI: 10.15199/33.2016.06.27

Volume 526: Issue 6
Pages 64-66
Accepted for publication: 19.04.2016 r.

The article presents the results of surveys carried out in small and medium-sized construction companies on risk perception. Running a small construction company that employs a small number of people with the so-called staff. engineering office requires activities to reduce the risk in the next stages of its operations. The publication will present the results of surveys conducted on a group of small and medium-sized construction companies.
Keywords: risk factors for a construction company, risk management, surveys on Risk Building.
[1] Dziadosz Agnieszka. 2009. Przegląd wybranychmetod wspomagających analizę ryzyka przedsięwzięć budowlanych. 55 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Kielce – Krynica: 708 – 714.
[2] Jaśkowski Piotr, Sławomir Biruk. 2010. „Analiza czynników ryzyka czasu realizacji przedsięwzięć budowlanych”. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej 1-B 107 (2): 157 – 166.
[3] Marcinkowski Roman,Artur Koper. 2008. „Ocena ryzyka czasu i kosztów w planowaniu produkcji budowlanej”. Przegląd Budowlany (7-8): 70 – 75.
[4] Połoński Mieczysław, Kamil Pruszyński. 2006. Problematyka ryzyka w realizacji robót budowlanych (Cz. 1). Przegląd Budowlany (11): 46 – 50.
[5] Sawicki Marek. 2015. „Postrzeganie ryzyka”. Builder (12): 52 – 53.
[6] Sawicki Marek. 2016. „Praktyka firm budowlanych a zarządzanie ryzykiem”. Builder (1): 30 – 34.
[7] Skorupka Dariusz. 2008. „Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach budowlanych.” Zeszyty Naukowe WSOWL 3 (149): 120 – 129.
[8] Wątroba Janusz. „Praktyczne aspekty szacowania liczebności próby w badaniach empirycznych”. http://www.statsoft.pl/portals/0/Downloads/Praktyczne_aspekty_szacowania_liczebnosci_proby.pdf.
dr inż. Marek Sawicki, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. Marek Sawicki

m.sawicki@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.06.27