The repair of masonry office building ruined by the fire


Vol. 531 (11) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

T. Błaszczyński,
M. Babiak,
P. Wielentejczyk

DOI: 10.15199/33.2016.11.59

Volume 531: Issue 11
Pages 134-135
Accepted for publication: 25.09.2016 r.

As a result of fire damage to the building submissive its construction – brick load-bearing wall, wreath flat roof and attic. Inspection revealed a weakening of the structural elements, their cracks and damaged portions of coatings. Improper dressing walls contributed to the vertical cracks in the joints of partition walls (cross) from the longitudinal wall. It shows how to repair, strengthen and junction brick walls.

Keywords: repair, fire, brick wall.
  1. Jamroży Zygmunt. 2008. Beton i jego technologie. Warszawa.Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Kucharska Leokadia. 2001. „Katastrofy, awarie i uszkodzenia, a beton i jego rozwój”. XX Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”. Szczecin-Międzyzdroje: 89 – 118.
  3. Masłowski Eugeniusz, Danuta Spiżewska. 2000. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Warszawa. Arkady.
  4. Runkiewicz Leonard. 2011.Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
  • dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. ndzw. Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • dr inż. Michał Babiak Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • dr inż. Przemysław Wielentejczyk Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Michał Babiak

michal.babiak@put.poznan.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.59