The possibility of application FRCM composites in historic concrete buildings


Vol. 531 (11) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

Ł. J. Bednarz,
M. Jackiewicz,
G. Wojciechowska,
M. Rutkowski

DOI: 10.15199/33.2016.11.60

Volume 531: Issue 11
Pages 136-139
Accepted for publication: 22.05.2016 r.

Construction of the historical buildings made from reinforced concrete are particularly exposed to damage due to the quality and state of the construction material – concrete, extreme loadings and the damaging influence of the environment, which require protection preventive and taking corrective action and strengthening. Authors presents repair concept of this type of construction – historical reinforced concrete vaults made over basin pool area in the historic swimming pool building in Bolesławiec using FRCM composites materials.

Keywords: composites, concrete, FRCM, strenghtening, finite element method (FEM), monitoring.
 1. Barbieri A., Giovanni Mantegazza, A. Gatti. 2006. „Wzmacnianie ścianmurowanych za pomocą laminatów z włókna węglowego z matrycą cementową FRCM”. Materiały Budowlane 2.
 2. Bednarz Łukasz J., Jerzy Jasieńko, Tomasz Nowak. 2015. „Test monitoring of the Centennial Hall’s dome”.Wrocław (Poland), SPIE Conference, Optics for Arts, Architecture, and Archaeology, Munich, Germany.
 3. Bednarz Łukasz J., Jerzy Jasieńko, M. Rutkowski, TomaszNowak. 2014. „Strengthening and long-term monitoring of the structure of an historical church presbytery”. Engineering Structures 81: 62 – 75.
 4. Boczkowska A., J. Kapuściński, Z. Lindemann, D. Witemberg-Perzyk, S. Wojciechowski. 2003. Kompozyty.Warszawa. OficynaWydawnicza PolitechnikiWarszawskiej.
 5. CNR-DT 200/2004: Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Existing Structures –Materials, RC and PC structures, masonry structures, Italian National Research Council, Rome, Italy.
 6. Dąbrowski H. 2002. Wytrzymałość polimerowych kompozytów włóknistych. Wrocław. OficynaWydawnicza PolitechnikiWrocławskiej.
 7. Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures [ACI 440.2R]
 8. Hollaway L. C. 2010. „Areview of the present and future utilisation of FRP composites in the civil infrastructure with reference to their important in-service properties”. Construction and Building Materials 24 (12): 2419 – 2445.
 9. Instructions for the Planning of Static Consolidation Interventions through the use of Fibre Reinforced Cementitious Matrix –FRCM, Ruredil, 2008.
 10. Jasieńko Jerzy, Tomasz Nowak, Paweł Mroczek, Łukasz J. Bednarz. 2010. „Construction conservation using new technologies on the example of St.Anna’s Church in Ząbkowice Śląskie”.Wiadomości Konserwatorskie (Journal of Heritage Conservation) 28: 18 – 30.
 11. Masłowski Eugeniusz, Danuta Spiżewska. 2010. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Warszawa. Arkady.
 12. Mazzotti C., M. Savoia. 2009. „FRP-concrete bond behaviour under cyclic debonding force”. Advances in Structural Engineering 12 (6): 771 – 780.
 13. Moyo P., J. M. W. Brownjohn, R. Suresh, S. C. Tjin. 2005. Development of fiber Bragg grating sensors for monitoring civil infrastructure”. Engineering Structures 27 (12): 1828 – 1834.
 14. NarmashiriK.,M. Z. Jumaat,N.H. R. Sulong. 2010. „Shear strengthening of steel I-beams by using CFRP Strips”. Scientific Research and Essays 5 (16): 2155 – 2168.
 15. Projekt budowlany „Przywrócenie dawnej funkcji Zakładu Kąpielowego w Zabytkowej Pływalni w Bolesławcu, przy ul. Zgorzeleckiej 52” Pracownia ProjektowoKosztorysowa „BUDKOSZT” Ryszard Stefaniak, styczeń 2012 r.
 • dr inż. Łukasz J. Bednarz Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 • dr inż. Mariusz Jackiewicz VISBUD-Projekt Sp. z o.o.
 • mgr inż. arch. Gabriela Wojciechowska Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 • mgr inż. Marcin Rutkowski BUDOWLANIEC Marcin Rutkowski

dr inż. Łukasz J. Bednarz

lukasz.bednarz@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.60