The reliability of steel static storage systems


Vol. 522 (2) 2016 / czwartek, 25 października, 2018

(in Polish)

Anna Rawska-Skotniczny,
Izabela Tylek,
Marek Nalepka

DOI: 10.15199/33.2016.02.15

Volume 522; Issue 2
Pages 47-48

Accepted for publication: 17.15.2015 r.

In the paper the basic principles of providing the reliability of steel storage systems were described. The types of loads acting on the storage systems, their combinations, as well as the influence of various types of imperfections taken into account in the static calculation were discussed.
 1. Gulvanessian Haig, Jean-Armand Calgaro,Milan Holicky: Designers’Guide to EN1990. Eurocode: Basis of structural design,Thomas Telford, London 2002.
 2. Kozłowski Aleksander, Lucjan Ślęczka, Andrzej Wojnar: O konstrukcji i połączeniach regałów magazynowych. Konstrukcje Stalowe 4/2005.
 3. Król Paweł A., Magdalena Papadopoulos-Woźniak, Jarosław Wójt: Badania podatnych węzłów zaczepowych rygiel-słup w stalowych regałach magazynowych wysokiego składowania. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury 2/2013.
 4. Zając Jacek: Regały przejezdne – moda czy oszczędność. Logistyka nr 5/2006.
 5. PN-EN 15512 Stalowe statyczne systemy składowania. Regały paletowe o zmiennej konfiguracji. Zasady projektowania konstrukcji.
 6. PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.
 7. PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych.
 8. PN-EN 1991 Oddziaływania na konstrukcje.
 9. PN-EN 15629 Stalowe statyczne systemy składowania. Specyfikacja urządzeń do składowania.
 • Anna Rawska-Skotniczny, Ph. D., Eng. - University of Technology and Humanities in Bielsko-Biała, Faculty of Materials, Building and Environmental Engineering
 • Izabela Tylek, Ph. D., Eng. - Cracow University of Technology, Faculty of Civil Engineering
 • Marek Nalepka, MSc., Eng. - Opole University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Architecture
 • Anna Rawska-Skotniczny, Ph. D., Eng.

  anea.rawska@gmail.com