The methods of live loads application to slab-column structures


openaccess, Vol. 557 (1) 2019 / wtorek, 22 stycznia, 2019
[Open Access]

A. Ambroziak,
M. Grabski

DOI: 10.15199/33.2019.01.15

Volume 557: Issue 1
Pages 80-82
Accepted for publication: 24.08.2018 r.

The article compares selected methods of live load application to slab-column structures. Five variants of live load distribution on a plane slab are analysed here. The analysis results for the investigated cases are bendingmoments and displacements at selected points, compared with the extreme values computed by means of influence areas (Variant 1). The calculations made it possible to indicate the recommended method of live load distribution on a flat slab in slab-column structures.
Keywords: slab-column structure; structuralmodelling; live load; load distribution.
[1] Ajdukiewicz Andrzej. 1968. Strefa punktowego podparcia płyty żelbetowej. Praca doktorska. Gliwice.
[2] Ajdukiewicz Andrzej, Włodzimierz Starosolski. 1981. Żelbetowe ustroje płytowo-słupowe. Warszawa. Arkady.
[3] Ambroziak Andrzej. 2014. Geometrically nonlinear analysis of shells – Benchmark problems for Autodesk Robot Structural Analysis Professional, Shell Structures: Theory and Application, Vol. 3 – Pietraszkiewicz & Górski (Eds). Taylor & Francis Group, London, 365 – 368.
[4] Gasparini Dario A. 2002. „Contributions of C. A. P. Turner to Development of Reinforced Concrete Flat Slabs 1905 – 1909”. Journal of Structural Engineering (128): 1243 – 1252.
[5] Godycki-Ćwirko Tadeusz. 1982. Mechanika betonu. Warszawa. Arkady. [6] Kiedorf Alexander. 2006. Early Mushroom Slab Construction in Switzerland, Russia and the U.S.A. – A Study in Parallel Technological Development, Proceedings of the Second International Congress on Construction History, Cambridge.
[7] Kozicki Jan, Tadeusz Urban. 1994. Monolityczne konstrukcje płytowo-słupowe. Łódź. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
[8] Starosolski Włodzimierz. 1968. Z zagadnień płaskich stropów bezgłowicowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Zeszyt Naukowy Nr 228, Gliwice.
[9] Starosolski Włodzimierz. 2009. Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich. Wybrane zagadnienia, t. I i II. Gliwice. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. PG, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
mgr inż. Maciej Grabski, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. PG ambrozan@pg.edu.pl