The latest development trends for concrete floor slabs


openaccess, Vol 560 (4) 2019 / czwartek, 2 maja, 2019

(Open Access)

W. Derkowski,
R. Walczak

DOI: 10.15199/33.2019.04.04

Volume 560: Issue 4
Pages 30-32
Accepted for publication: 13.03.2019 r.

An overview of the latest global innovations in the field of floor slabs shows that current driver for behind further exploration are the need to relieve the structure, easy distribution of all types of installations in the ceiling thickness, as well as the use of floor structure to improve the comfort of rooms’ use. The paper discusses and gives examples of possible ways of achieving such goals both in slabsmade of precast concrete elements as well as those made on the construction site. Keywords: comfort of use; light floor slabs; installations; innovations; concrete prefabrication.
  1. Ajdukiewicz Andrzej, Krzysztof Golonka. 2015. „Sprężone stropy płaskie dużej rozpiętości – środki techniczne, ograniczenia i metody projektowania”. Konferencja Naukowo-Techniczna KS2015 – Materiały: 11 – 38.
  2. Derkowski Wit,Mariusz Niesyczyński. 2016. „Stropy betonowe”. Materiały Budowlane 524 (4): 117 – 120. DOI: 10.15199/33.2016.04.30.
  3. Derkowski Wit. 2012. „Monolityczny, lekki strop żebrowy, sprężony cięgnami bez przyczepności”. Materiały Budowlane 477 (5): 6 – 10.
  4. Derkowski Wit. 2017. „Budownictwo kubaturowe ze ścianami nośnymi – możliwości współczesnej prefabrykacji”. Cement, Wapno, Beton (5): 414 – 425.
  5. Holschemacher K., F. Junker, T. Müller, H. Kieslich. 2017. „Reduction of minimum reinforcement in lightweight concrete elements through use of steel fibres”. CPI (5): 56 – 61.
  6. „Innovative concrete deck expands internationally”. 2016. CPI (5): 198 – 202.
  7.  Materiały reklamowe firmy Holedeck Poland Sp. z o.o.
  8. „New flooring technology for the construction market in South Korea”. 2014. CPI (5): 206 – 207.
  9. Szydłowski Rafał, Małgorzata Mieszczak. 2018. „O możliwości zastosowania betonu lekkiego w stropach sprężonych dużych rozpiętości”. Inżynieria i Budownictwo (2): 68 – 71.
  10. Urban Tadeusz, Michał Gołdyn. 2019. „Współczesne konstrukcje z betonu lekkiego”. Materiały z XXXIV WPPK: 453 – 554.
dr hab. inż. Wit Derkowski, mgr inż. Rafał Walczak, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej

dr hab. inż. Wit Derkowski, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej

derkowski@pk.edu.pl