The Kierbedź bridge over the Vistula river in Warsaw – history and testing of steel


Vol. 524 (4) 2016 / piątek, 26 października, 2018

(in Polish)

J. Rabiega,
B. Rymsz

DOI: 10.15199/33.2016.04.17

Volume 524; Issue 4
Pages 62-64
Accepted for publication: 09.03.2016 r.

This paper presents a rich and tragic history of the Kierbedź bridge over the Vistula river in Warsaw, as well as the current object, called the Śląsko-Dabrowski bridge, which after the World War II was built at the bridge substructures of the Kierbedź bridge. The paper describes also an action of seeking remnants of steel spans in the mainstream of the Vistula river, which was subjected to the laboratory tests. The paper presents the results of these tests and gives the appropriate conclusions.
  1. Głomb Józef. 2012. Pontifex Maximus. Ponad przestrzenią i czasem. Gliwice. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
  2. Handke Kwiryna. 2000. „Polskie nazwy przepraw przez rzekę”. MOSTY.Dzieła sztuki inżynierii. Zabytki. Materiały sesji naukowej pod redakcją Bożeny Wierzbickiej. Seria: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Warszawa.
  3. http://www.audiovis.nac.gov.pl.
  4. http://www.ibdim.edu.pl/index.php/pl.
  5. PN-61/H-04503 Odczynniki do badania mikrostruktury stopów żelaza.
  6. PN-EN ISO 6507-1:1999 Metale. Pomiar twardości sposobem Vickersa. Metoda badań.
  7. Rymsza Barbara, Janusz Rymsza. 2010. „Most przy Cytadeli w Warszawie. Stała ekspozycja mostów nowym elementem historii przepraw”. Mosty (2): 64 – 67.
  8. Rymsza Janusz, Barbara Rymsza. 2013. „Mosty miejskie na Wiśle w Warszawie do końca XX w.”. Wrocławskie Dni Mostowe. Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej. Wrocław.
  9. Sikora P. 1984. „O rozwoju konstrukcji mostowych na ziemiach polskich”. Inżynieria i Budownictwo (10).
  10. Sterner Wacław. 1960. Mosty Warszawy. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Techniczne.
Józef Rabiega, Ph. D., Eng. - Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering

Barbara Rymsza, Associate Professor - Road and Bridge Research Institute

Barbara Rymsza, Associate Professor

brymsza@ibdim.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.04.17