The influence of sodium silicate additive on capillary suction of cement mortars


openaccess, Vol. 591 (11) 2021 / czwartek, 25 listopada, 2021

(Open Access)

Szemiot Natalia. 2021. The influence of sodium silicate additive on capillary suction of cement mortars. Volume 591. Issue 11. Pages 39-40. DOI: 10.15199/33.2021.11.06

Accepted for publication: 24.10.2021 r.

The article presents the impact of sodium silicate additive (in various proportions) on the capillary suction of cement mortar. In the research, two types of fine aggregates were analysed – quartz and basalt fine aggregate. Cementmortar bars were made, which were then used to examine the capillary suction. The obtained research results were compared with the referential mortar (without the sodiumsilicate).As a result of this study, it was proved that the cement mortar with quartz fine aggregate and a higher proportion of sodiumsilicate was the mortar with the lowest capillary suction compared with the referential mortar.
  1. Dondelewski Henryk,Mariusz Januszewski. 2008. „Betony cementowe zagadnieniawybrane”.Warszawa. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne: 15 – 21
  2. Jasiczak Józef. 1995. Wiązanie zaczynów cementowych modyfikowanych domieszkami. Materiały XV Konferencji Naukowej „Beton i prefabrykacja”, Jadwisin.
  3. ModifiedMineralMostar Systems and the Environment. State of theArt. Report. June 1998. Deutsche Bauchemie e. V. Frankfurt.
  4. ŁukowskiPaweł. 2015. „Rola domieszekwewspółczesnej technologii betonu”.MateriałyBudowlane 518 (10): 106 – 108. DOI: 10.15199/33.2015.10.32.
  5. Łukowski Paweł. 2014. „Współczesne osiągnięcia w dziedzinie polimerowych domieszek do betonu”. Materiały Budowlane 507 (11): 16 – 17.
  6. Oates J.A. H. 1998. Lime and Limestone V. Ley. New York.
  7. Szymański Edward, JerzyKołakowski. 1992.Materiały budowlane z technologią betonu. Cz. 1 i 2. Białystok.Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
  8. Szemiot Natalia. Zaprawa cementowa o niskim podciąganiu kapilarnym. Zgłoszenie patentowe.
mgr inż. Natalia Szemiot, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0003-2539-7879

mgr inż. Natalia Szemiot, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0003-2539-7879

nataliaszemiot@gmail.com