The influence of eliptical distribution of radial seismic velocity on building technical safety


openaccess, Vol. 609 (5) 2023 / czwartek, 25 maja, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.05.04

Chrzan Tadeusz. 2023. The influence of eliptical distribution of radial seismic velocity on building technical safety. Volume 609. Issue 5. Pages 14-17. Article in PDF file

Accepted for publication: 08.03.2023 r.

The article presents the results of ananalysis of the conditions for the elliptical distribution of seismic vibrations generated during blasting. The scale of harmfulness of the vibration velocity is given. The technical safety of a building in the area of seismic vibrationswas defined by the vibration velocity included in zone II of the influence scale of the dynamic impact scale [SWD I]. The thesis proved in this paper is that in case of elliptical and circular vibration velocity distributions in explosive rock excavation [MW], there is a directionality of the horizontal component of the vibration velocity Vx radial. The value of the vibration velocity depends on the directional angle „α” between the line of blast holes and the line connecting the centre of the surface of the rock block excavated with the BM to the place of measurement. The elliptical shapes of the curves obtained during themining BMof the basalt deposit, which depend on the value of the directional angle of themeasurements,were comparedwith the shape of the circular velocity curvesVx.
 1. Opracowanie. Określenie promienia strefy bezpiecznej względem drgań parasejsmicznych dla złoża bazaltu. Inst. Górnictwa Odkr.-Poltegor. Wrocław, 2015.
 2. Chrzan T. Akustyka inżynieryjna w ochronie środowiska przy urabianiu surowców skalnych materiałem wybuchowym, Poltegor Instytut, Wrocław, 2021.
 3. Stan-Kleczek J. Wpływ spękań na anizotropię prędkości fal sejsmicznych w wybranych masywach skalnych. Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych. StatSoft Polska, www.statsoft.pl/czytelnia.html, dostęp 14.10 2012.
 4. PN-B-02170:2016-12 Skala wpływów dynamicznych.
 5. Biegus A. Probabilistyczna analiza konstrukcji stalowych. WN PWN, Warszawa – Wrocław 1999.
 6. Gwóźdź M, Machowski A. Wybrane badania i obliczenia konstrukcji budowlanych metodami probabilistycznymi. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011.
 7. Kowal Z. Bezpieczeństwo konstrukcji w świetle teorii niezawodności. Archiwum Inżynierii Lądowej. 1967; 4.
 8.  Kuchta K, Tylek I, Rawska-Skotniczny A. Niezawodności obiektów budowlanych. Builder science i bezpieczeństwo konstrukcji. Builder I. 2019.
 9. Murzewski J. Wprowadzenie do teorii bezpieczeństwa konstrukcji. WN PWN, Warszawa 1963.
 10. Tylek I, Kuchta K. Ocena istniejących konstrukcji metalowych przed i po wzmocnieniu. XXXI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 2016.
 11.  Gulvanessian H, Calgaro J-A, HolickyM. Designers Guide to EN 1990. Eurocode: Basis of structural design, Thomas Telford, London 2002.
 12. Lewicki B, Żurański JA. Obciążenie śniegiem w nowych normach polskich. Wiadomości Projektanta Budownictwa. 2007; 1.
dr hab. inż. Tadeusz Chrzan, prof. Poltegor Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor ORCID: 0000-0002-5424-7311

dr hab. inż. Tadeusz Chrzan, prof. Poltegor Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor ORCID: 0000-0002-5424-7311

t.chrzan@iis.uz.zgora.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.05.04

Article in PDF file