The impact of sodium thiocyanate and trimethylamine on selected physical and mechanical characteristics of cement mortars


Vol. 532 (12) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

K. Zieliński,
T. Kantel,
M. Ratajczak

DOI: 10.15199/33.2016.12.15

Volume 532: Issue 12
Pages 48-50
Accepted for publication: 14.11.2016

Sodium thiocyanate (NaSCN) and triethylamine (TEA) are frequently used as the basic components of admixtures which accelerate setting and curing of cement. These are classical “antifreeze” admixtures. Depending on the dosage (especially in case of mortars) their efficiency is often not precisely specified by manufacturer, which results in the effects not always consistent with the expectations. Therefore an attempt has been made to assess the efficiency of the admixtures and optimize their dosing. This paper presents the results of the impact of different amounts of sodiumthiocyanate and triethylamine added to the standardized cement mortar, on its compressive strength (after 1, 2 and 28 days), air content in the fresh mortar and resistance to cyclic freezing (150 cycles).

Keywords: sodium thiocyanate, triethylamine, anti-freeze admixture, cement mortar.
 1. Łukowski Paweł. 2011. „Nowe osiągnięcia w dziedzinie domieszek do betonu”. Budownictwo Technologie Architektura 1: 68 – 71.
 2. Neville Adam M. 2000.Właściwości betonu. Kraków. Wyd. Polski Cement.
 3. Nmai C. K. 1998. „Cold Weather ConcretingAdmixtures”. Cement and Concrete Composites 20: 121 – 128.
 4. PN-B-06250:1988: Beton zwykły.
 5. PN-EN 196-1:2006: Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
 6. PN-EN 934-2:2010 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie.
 7. PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie.
 8. Wise T., V. S. Rachmandran, G. M. Polomark. 1995. „The effect of thiocyanates on the hydratation of portland cement at low temperatures”. Thermochimica Acta, 264: 157 – 171.
 • dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, prof. Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • mgr inż. Teresa Kantel Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • mgr inż. Maria Ratajczak Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, prof. Politechnika Poznańska

krzysztof.zielinski@put.poznan.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.12.15