The impact of horizontal marking technology of road surface on its skid resistance


Vol. 528 (8) 2016 / niedziela, 28 października, 2018

(in Polish)

Mateusz Danielek,
Damian Wiśniewski,
Mieczysław Słowik,
Jan Kempa

DOI: 10.15199/33.2016.08.33

Volume 528; Issue 8
Pages 110-111

Accepted for publication: 07.07.2016 r.

The article presents the impact of traffic marking production technology on the skid resistance of a road surface. The value of a friction factor is recognized as the measure of skid resistance. Three types of trafficmarking have been selected for tests: thick-film smooth chemically hardened; thin-film painted and thick-film smooth thermoplastic. The investigations were carried out on 120 test sections. Test results have shown that thin- -filmmarking features the best skid resistance, followed by thick- -filmchemically hardenedmarking, while thick-filmsmooth thermoplastic marking features the worst skid resistance properties.
Keywords: skid resistance, friction factor, traffic marking, road safety, Pavement Management System.
  1. Bonneson J. A. 1999. „Side friction and speed as controls for horizontal curve design”. Journal of Transportation Engineering (6): 473 – 480, DOI: 10.1061/(ASCE)0733-947X (1999) 125: 6 (473).
  2. Instrukcja obsługi przenośnego testera tarcia nawierzchni ASFT2GO. 2010. Asft Industries AB.
  3. Lamm R., B. Psarianos, T. Mailaender. 1999. Highway Design and Traffic Safety Engineering Handbook. New York, McGraw-Hill.
  4. Lindenmann H. P. 2006. „New findings regarding the significance of pavement skid resistance for road safety on Swiss freeways”. Journal of Safety Research (37): 395 – 400, DOI: 10.1016/j.jsr.2006.04.006.
  5. McLean J. R. 1988. Speeds, Friction Factors, and Alignment Design Standards. Australian Research Record 154.
  6. Mechowski T. i Zespół. Sprawozdanie z realizacji pracy TD-89 pt.: „Opracowanie funkcji przeliczeniowych wartości współczynnika tarcia uzyskiwanych urządzeniami SRT-3 i T2GO”. 2010. Warszawa. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Zakład Diagnostyki Nawierzchni.
  7. Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z 4 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych Stosowania Systemu Oceny Stanu Nawierzchni. System Oceny Stanu Nawierzchni SOSN. Załącznik D: Zasady pomiaru i oceny stanu właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni bitumicznych w Systemie Oceny Stanu Nawierzchni SOSN. Warszawa.
Mateusz Danielek, Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Damian Wiśniewski, MSc. Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Mieczysław Słowik, Ph. D. Eng. - Poznan University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering

Jan Kempa, Ph. D. Eng. Associate Profesor - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Jan Kempa, Associate Profesor

janke@utp.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.08.33