The impact of design solutions on the steel consumption in storage hall


openaccess, Vol. 594 (2) 2022 / środa, 23 lutego, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.02.01

Basiński Witold, Orzeł Jakub. 2022. The impact of design solutions on the steel consumption in storage hall. Volume 594. Issue 2. Pages 2-4. Article in PDF file

Accepted for publication: 12.10.2021 r.

The article presents an analysis of steel consumption for the structure of a typical storage hall with dimensions of 48 x 40 m. Thirteen different structural systems were analyzed, in which the static scheme of the structure was differentiated, using lattice and hot-rolled continuous purlins as well as lattice girders, plate girders and girders with a corrugated web. Differences have been shown in the total consumption of steel, the optimal solution and structural elements having the greatest impact on the total weight of the structure were indicated.
 1. Basiński W. 2018. „Shear buckling of plate girders with corrugated web restrained by end stiffeners”. Periodica Polytechnica Civil Engineering. Vol 62, No. 3: 757-771. https://doi.org/10.3311/PPci.11554.
 2. Kondracki S., T. Smolnicki. 2010. „Nowoczesne metody optymalizacji konstrukcji prętowych”. Górnictwo Odkrywkowe, R51 (4): 128 – 133.
 3. Kozłowski A. 2009. Konstrukcje Stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Oficyna Wydawnicza Politechni Rzeszowskiej.
 4. Łubiński M., A. Filipowicz, W. Żółtowski. 1986. Konstrukcje Metalowe. Warszawa. Arkady.
 5. Major M., P. Adamski. 2011 „Analiza porównawcza ekonomiczności wykonania przekryć stalowych hangarów lotniczych na przykładzie ramy kratownicowej i kratownicy łukowej”. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym (8): 171 – 178.
 6. Mendera Z., K. Kuchta. 2002. Profile z falistym środnikiem SIN. Zasady wymiarowania. Kraków. Politechnika Krakowska.
 7. Orzeł J. 2021. Analiza zużycia stali na konstrukcję hali magazynowej. Praca magisterska. Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej. Gliwice.
 8. PN-EN-1990. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
 9. PN-EN 1993-1-1:2003. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 10. PN-EN 1993-1-5:2008. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5: Blachownice. Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.
 11. PN-EN 1991-1-3:2005. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem. PKN. Warszawa.
 12. PN-EN 1991-1-4:2008. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru. PKN. Warszawa.
dr hab. inż. Witold Basiński, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-9306-4569
mgr inż. Jakub Orzeł, Absolwent Politechniki Śląskiej

dr hab. inż. Witold Basiński, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-9306-4569

witold.basinski@polsl.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.02.01

Article in PDF file