The efficiency of fotovoltaic systems in residential buildings


Vol. 545 (1) 2018 / poniedziałek, 5 listopada, 2018

(in Polish)

A. Trząski

DOI: 10.15199/33.2018.01.10

Volume 545; Issue 1
Pages 40-42
Accepted for publication: 15.12.2017 r.

The paper describes the potential of using photovoltaic installations in buildings. In particular the effectiveness of using different types of solutions in a multi-family building was analyzed. The potential of reducing the EP index and the economic efficiency of photovoltaic installations was taken into account. Both the use of produced electricity for own needs for the supply of auxiliary equipment in the heating and ventilation system, as well as the use of it for the preparation of hot water was analyzed. According to the results of the analysis, the use of PV installations in buildings may allow meeting the requirements for new buildings by a significant reduction of the EP value. But if there is no possibility of balancing the exported energy in the energy performance calculations, a small share of electricity in the energy balance of residential buildings may be a problem.

Keywords: photovoltaics; alternative energy sources; energy performance.
  1. Jadwiszczak Piotr. 2014. „Nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki. Możliwość spełnienia wymagań EP”. Rynek Instalacyjny (4).
  2. Krajowy Plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii, projekt z 14.10.2014 r. Warszawa. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
  3. Kubski Piotr. 2011. „O możliwości poprawy wskaźnika EP budynku przez zastosowanie pompy ciepła”. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo, Wentylacja (10).
  4. Pitry Rafał. 2014. „Czy nadal możliwa jest w Polsce budowa domu jednorodzinnego ogrzewanego kotłem na paliwo węglowe bez zastosowania dodatkowych rozwiązań? Ciepłownictwo Ogrzewnictwo, Wentylacja (6).
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 18 marca 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015, poz. 376).
  6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013, poz. 926).
  7. Schmalensee R. et. al. 2015. The future of solar energy. Massachusetts Institute of Technology.
  8. Trząski Adrian. 2015. „Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE cz. 1”. Rynek Instalacyjny (7–8).
  9. Trząski Adrian. 2015. „Wymagania dla budynków po 2020 roku a rozwiązania konwencjonalne i OZE cz. 2”. Rynek Instalacyjny (10).
  10. Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków, http://mib.gov.pl/2-Wskazniki_emisji_wartosci_opalowe_paliwa.htm (dostęp 26.11.2017r.)
Adrian Trząski, Ph. D., Eng. - Warsaw University of Technology, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering

Adrian Trząski, Ph. D., Eng.

adrian.trzaski@pw.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.01.10