The effect of maturation conditions on the properties of cement composites with additional crushed cement paste


Vol. 539 (7) 2017 / środa, 24 października, 2018

(InPolish)

K. Kalinowska-Wichrowska

DOI: 10.15199/33.2017.07.15

Volume 539: Issue 7
Pages 50-52
Accepted for publication: 07.06.2017 r.

The paper presents the results of own research on determining the effect of maturation conditions on cement mortars with recycled cement paste addition. The recycling cement paste was made from cement paste treated with P.417362 which based on thermo-mechanical process. Three types of research series and one control trial were made. For all series, a portion of the samples ripen for 28 days under aqueous conditions; the second part – after 2 days of ripening – has been subjected to 7.5 hours of autoclaving. The results focused on the results of the compressive strength and flexural strength of the tested composites. The results shows improvement strength parameters of cement composites containing crushed cement paste.

Keywords: autoclave, recycling, condition maturation.
  1. Bołtryk Michał, E. Pawluczuk, Katarzyna Kalinowska-Wichrowska. 2016. „Sposób oddzielania stwardniałej zaprawy cementowej od kruszywa grubego i urządzenie do stosowania tego sposobu”. Politechnika Białostocka, Zgłoszenie patentowe (P. 417362), 31.05.2016 r.
  2. Bołtryk Michał, Katarzyna Kalinowska-Wichrowska. 2016. „The cement composites with modified recycled addition”. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 7 (1): 7 – 10.
  3. Ferrari G., M. Miyamoto, A. Ferrari. 2014. „New sustainable technology for recycling returned concrete”. Construction and Building Materials, vol. 67, 353 – 359.
  4. Gastaldi D., F. Canonico, J. Capelli, L. Buzzi, E. Boccaleri, S. Irico. 2015. „An investigation on the recycling of hydrated cement from concrete demolition waste”. Cement & ConcreteComposites, vol. 61, 29 – 35.
  5. Pawluczuk Edyta, Katarzyna Kalinowska-Wichrowska. 2015. „Ocena zastosowania spoiwa z recyklingu do betonów drobnoziarnistych”. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 6 (4): 193 – 200.
  6. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
  7. PN-EN 206:2014-04 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
  8. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).
  9. Schoon J., K. Buysser, I. Driessche, N. Belie. 2015. „Fines extracted from recycled concrete as alternative raw material for Portland cement clinker production”. Cement & Concrete Composites 58: 70 – 80. Badania zrealizowano w ramach pracy MB/WBiIŚ/4/2017.
mgr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

mgr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska

k.kalinowska@pb.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.07.15