The design and computational analysis of footbridge over Motława river in Gdańsk


Vol. 531 (11) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

A. Brzezińska,
A. Nadolny,
K. Majocha,
M. Miśkiewicz

DOI: 10.15199/33.2016.11.65

Volume 531: Issue 11
Pages 156-158
Accepted for publication: 12.04.2016

The article discusses issues occurring during development of structures made with architectural concretes. Study compares results of concrete samples reinforced with steel rebar and composite rebar, which were exposed to chloride corrosion.

Keywords: architectural concrete, composite rebar, steel rebar
 1. Dokumentacja koncepcyjna zwodzonej kładki dla pieszych przez rz. Motławę w Gdańsku. PONTING, 2012.
 2. Dokumentacja projektowa zwodzonej kładki dla pieszych przez rzekę Motławę w Gdańsku. Mosty Gdańsk sp. z o.o., 2014.
 3. PN-85/S-10030 Obiektymostowe. Obciążenia.
 4. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
 5. PN-EN 1990:2004/A1:2008, Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji
 6. SÉTRA/AFGC, Footbridges.Assessment of vibrational behaviour of footbridges under pedestrian loading, 2006.
 7. Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, Referat Planów i Marketingu. Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznotechnicznej zwodzonej kładki dla pieszych przez rzekę Motławę na wyspę Ołowiankę. Część A. Wymagania konkursowe. Gdańsk 2012.
 8. Wilde Krzysztof, Mikołaj Miśkiewicz, Łukasz Pyrzowski, Jacek Chróścielewski, Adam Nadolny. 2014. Most im. gen. Grota- -Roweckiego w Warszawie – analizy pomostu techniką ,,trepanacji”. XXIVWspółczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów. Poznań – Rosnówko.
 9. Ziopaja K. 2013. Inżynierskie ujęcie analizy dynamicznej kładek dla pieszych wg PN-EN. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej Nr 16.
 • mgr inż. Agata Brzezińska Mosty Gdańsk Sp. z o.o.
 • mgr inż. Adam Nadolny Mosty Gdańsk Sp. z o.o.
 • mgr inż. Krystian Majocha Mosty Gdańsk Sp. z o.o.
 • dr inż. Mikołaj Miśkiewicz Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

dr inż. Mikołaj Miśkiewicz

mmisk@pg.gda.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.65