The cumulative effect of the factors generating the delays in construction works – results of questionnaire surveys


Vol. 526 (6) 2016 / sobota, 27 października, 2018

(in Polish)

Krzysztof Kaczorek

DOI: 10.15199/33.2016.06.10

Volume 526; Issue 6
Pages 24-26

Accepted for publication: 14.04.2016 r.

In the article, taking into account the literature, it will be presented the approach to estimate the cumulative impact of the factors generating delays on the construction site. In addition, there will be described the results of the survey, which was designed to determine whether the Polish construction industry actually needs the researches related to the cumulative effect of the factors generating the delay on construction sites.

Keywords: delays, construction, cause, effect, factor.
  1. Anysz Hubert, Artur Zbiciak. 2013. „Przyczyny powstawania opóźnień w realizacji kontraktów budowlanych – analiza wstępnych wyników badania ankietowego”. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (3): 963 – 972.
  2. Dytczak Mirosław, Grzegorz Ginda, Tomasz Wojtkiewicz. 2011. „Identyfikacja roli czynników opóźnień realizacji złożonych przedsięwzięć budowlanych”. Civil and Environmental Engineering (2): 481 – 485.
  3. Ibadov Nabi. 2015. „Fuzzy estimation of activities duration in construction projects”, Archives of Civil Engineering Vol. 61, issue 2: 23 – 34.
  4. Ibadov Nabi, Janusz Kulejewski. 2015. „Evaluation of the project timeliness with fuzzy constraints”, AIP Conference Proceedings 1648, 600002.
  5. Ibadov Nabi, Janusz Kulejewski, Michał Krzemiński. 2013. „Fuzzy Ordering of the Factors Affecting the Implementation of Construction Projects in Poland”. ICNAAM 2013, AIP Conference Proceedings V. 1558: 1298 – 1301. Rhodes, Greece.
  6. Leśniak Agnieszka. 2012. „Przyczyny opóźnień budowy w opiniach wykonawców”. Budownictwo, Czasopismo Techniczne. Kraków. Zeszyt 2: 57 – 68.
  7. Leśniak Agnieszka, Edyta Plebankiewicz. 2010. „Opóźnienia w robotach budowlanych”. Zeszyty Naukowe WSOWL 3 (157): 332 – 339.
  8. Moselhi Osama, Khaled El-Rayes. 2002. „Analyzing Weather-Related Construction Claims”. Cost Engineering Vol. 44 ( 8): 12 – 19. [9] Moselhi Osama, Daji Gong, Khaled El-Rayes. 1997. „Estimating weather impact on the duration of construction activities”. Canadian Journal of Civil Engineering 24 (3): 359 – 366.
  9. Rogalska Magdalena,Agata Czarnigowska, Zdzisław Hejducki, Tomasz Nahurny. 2006. „Metody wyznaczania czasu trwania procesów budowlanych z uwzględnieniem pogodowych czynników ryzyka”. Przegląd Budowlany (1): 37 – 42.
Krzysztof Kaczorek, MSc. Eng - Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Krzysztof Kaczorek, MSc. Eng

k.kaczorek@il.pw.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.06.10