The concepts of long road tunnels in new developments of the West section of Obwodnica Śródmiejska in Warsaw


Vol. 534 (2) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

A. Brzeziński,
A. Siemińska-Lewandowska

DOI: 10.15199/33.2017.02.04

Volume 534: Issue 2
Pages 16-19
Accepted for publication: 17.01.2017

The changes in spatial development of Warsaw enforce updates of existing plans as it concerns their functions and the road system. There is a need to search for a new routes, usually in heavily urbanised areas. In this case, often the only possible technical solution is the construction of tunnels. The article presents results of planning and technical study made in the Institute of Roads and Bridges of the Warsaw University of Technology, associated with the exploration of the new western section of the ring road of downtown Warsaw. Within the framework of the analysis the possibility of positioning the two long road tunnels were exemined, conditions for their implementation and possible technical solutions, the impact of the tunnels on the future traffic and the costs and benefits to society.

Keywords: road tunnels, implementation conditions, traffic forecasts, economic analysis.
  1. Efektywna obsługa obszaru śródmiejskiego transportem indywidualnym, obejmująca zachodni odcinek Obwodnicy Śródmiejskiej. 2016. Warszawa. Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy.
  2. Kowalski K. J.,Andrzej. J. Brzeziński, B. Król, P. Radziszewski, Ł. Szymański. 2015. „Traffic AnalysisAnd Pavement TechnologyAsATool For Urban Noise Control”. Archives of Civil Engineering. Vol. LXI. ISSUE 4.
  3. Niebieska Księga. Infrastruktura Drogowa. 2015. Warszawa. Jaspers.
  4. Rezultaty Studium Wykonalności projektu: „Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II. 2016. Warszawa. Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej.
  5. Studiumuwarunkowańikierunkówzagospodarowaniaprzestrzennegom.st.Warszawy.2006.Uchwała Rady m. st. Warszawy (nr LXXXII/2746/2006 z 10 października 2006 r.).
  6. Weryfikacja poprawności założeń rozwojowych dot. sieci drogowej Warszawy wraz z określeniem metodyki analizy i opracowaniem narzędzi badawczych. Warszawa. Instytutu Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej na zlecenie zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych
  • dr inż. Andrzej Brzeziński Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
  • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

dr inż. Andrzej Brzeziński

abrzezinski@il.pw.edu.pl